Siden det i noen situasjoner er behov for midlertidige ansatte innenfor matindustrien, har NNN inngått samarbeidsavtaler med bemanningsselskaper for å sikre ordnede lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte: