About administrator

This author has not yet filled in any details.
So far administrator has created 203 blog entries.

Forbundets nye tillitsvalgte

FORBUNDSLEDER x 2: 1. nestleder Anne Berit Aker Hansen overtar som forbundsleder når Jan-Egil Pedersen blir pensjonist om to år. (Foto: Jan-Erik Østlie, NNN-arbeideren)

NNNs landsmøte valgte onsdag ettermiddag forbundets fremste tillitsvalgte for de neste fire årene. 

2017-04-18T10:04:59+00:00 18. april 2017|

Uttalelse: Permitteringer

I perioder der virksomheter opplever svikt i inntekter og/ eller mangel på oppdrag har bedriften mulighet til å permittere sine ansatte. Det kreves at bedriften i forkant har gjort det man kan forvente for å unngå permittering.

Både arbeidstakere og arbeidsgivere kan ha fordeler ved permitteringsordningen. Virksomheter som opplever svikt i inntekter slipper å betale lønn

2017-04-06T14:24:42+00:00 6. april 2017|

Uttalelse: Matkjedemakt

Det norske dagligvaremarkedet kontrolleres kun av tre matvarekjeder som omsetter 99 % av de totale verdiene. I tillegg kontrollerer dagligvarekjedene logistikken i store deler av verdikjeden, samt varesortiment i butikkene. Denne konsentrasjonen gir dagligvarekjedene full kontroll over utvikling i bransjen. Makten til dagligvarekjedene hemmer innovasjon og utvikling i næringsmiddelbedriftene og setter mange av arbeidsplassene til

2017-04-06T14:21:11+00:00 6. april 2017|

Uttalelse: Mat- og drikkevareindustriens verdikjede

Det er viktig å ha en komplett verdikjede for mat. Matindustrien og jordbruket sysselsetter nær 100.000 mennesker og er en særdeles viktig bidragsyter til næringsklynger og lokalsamfunn i hele landet.

Jordbruksproduksjonen er et viktig grunnlag for matindustrien og det må jobbes for en helhetlig matproduksjon med landbruk over hele landet. Markedsregulering er en forutsetning for produksjon

2017-04-07T13:07:35+00:00 6. april 2017|

Uttalelse: Fiskeri og havbruk

Den norske velferdsstaten er bygd på et bærekraftig og lønnsomt næringsliv. Fiskeri- og havbruksnæringen vil komme til å være en helt avgjørende bidragsyter til dette i overskuelig framtid. Næringen vil også kunne sikre bosetting langs kysten gjennom videreforedling i hjørnesteinsbedrifter, styrke våre valutainntekter og bidra til en sunn utenriksøkonomi. Forutsetningen er at næringen baseres på

2017-04-06T15:47:28+00:00 6. april 2017|

Uttalelse: Bekjemp arbeidslivskriminalitet

Kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring som medfører alvorlige konsekvenser for berørte arbeidstakere, virksomheter og samfunnet for øvrig.

Skal vi ha et godt og seriøst arbeidsliv i Norge, må arbeidslivets spilleregler følges og arbeidslivskriminalitet forhindres og bekjempes. For å oppnå dette trenger vi et sterkt organisert arbeidsliv.

Arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om

2017-04-06T16:18:12+00:00 6. april 2017|

Uttalelse: Norges forhold til EU/EØS og handelsavtaler

EU er Norges viktigste handelspartner. Handelen med EU reguleres gjennom EØS-avtalen. EØS avtalen har sikret forutsigbare vilkår for den eksportrettede industrien. NNN mener at Norge er best tjent med å stå utenfor EU, men må videreutvikle sitt forhold til EU gjennom EØS-avtalen eller andre handelsavtaler, for å sikre utvikling av norsk sysselsetting og

2017-04-06T11:48:29+00:00 6. april 2017|

Uttalelse: Fiskeri er viktigere for fremtiden enn olje

NNN er et forbund som organiserer arbeidere i matindustrien. For våre medlemmer er jevn råstofftilgang hele året en forutsetting for trygge arbeidsplasser.

Norge har og skal fortsatt bygge sin velferd på våre naturressurser. Våre rike havressurser er en forutsetning for dette. NNN mener at hensynet til våre evigvarende fiskeriressurser må prioriteres fremfor olje og gass.

Teknologien utvikler

2017-04-06T12:06:28+00:00 6. april 2017|