Enighet i mellomoppgjøret LO-NHO

Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

– Nå forventer vi reelle lokale forhandlinger, der det er rom for det.
Forhandlingsresultatet innebærer at alle de som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på kr 1000 i året. For medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si med en gjennomsnittlig årslønn på kr 407 265 eller mindre, vil det i tillegg bli gitt et tillegg på kr 2900, totalt kr 3 900.

Klar lav- og likelønnsprofil
Godt over halvparten av medlemmene som får lavlønnstillegget, er kvinner. Mens kvinneandelen av alle som er omfattet av oppgjøret, er rundt 24 prosent. Oppgjøret har dermed en klar lav- og likelønnsprofil. 

Vi viser ansvarlighet i en situasjon med rekordhøy ledighet. Dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon. Nå forventer vi at andre grupper, ikke minst toppledere og eiere, utviser samme ansvarlighet, og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet.

– Jeg er godt fornøyd med lavtlønnsprofilen i oppgjøret, sier NNN sin leder Jan-Egil Pedersen som har vært med på oppgjøret hele veien.

Fakta om oppgjøret:
• Omfatter rundt 170 000 medlemmer
• Totalt vil om lag 20 prosent av disse  arbeidstakerne få lavlønnstillegg
• Rammen på oppgjøret er beregnet til  2,4  prosent
• Lavlønnstillegget vil spesielt komme kvinnene til gode
• Halvparten av alle som får lavlønnstillegget er kvinner

Oversikt over overenskomster som får lavlønnstillegget. (PDF)

2017-03-29T15:01:55+00:00 14. mars 2017|