Fisk, brød og sjokolade

Denne uken arrangerte NNN konferanse for de tillitsvalgte i sjømatindustrien. Det er tredje gang denne konferansen arrangeres, men det var første gang at fylkeskoordinatorer som ikke kommer fra fiskeindustrien, men som kommer fra sjokolade og bakeindustrien deltar på konferansen.

Fokus på årets konferanse er framtidsutsikter og rammeverk for norsk sjømatnæring.
Programmet inneholdt forskning og forskningsresultater, politiske beslutninger som påvirker Norges sjømatnæring, sikring av verdiskapning i Norge, medvirkning og samarbeid, konsernordninger og hvordan LO og forbundene arbeider (les hele programmet her).

Første sjømatindustrikonferanse
På konferansen deltok fem av NNNs 18 fylkeskoordinatorer. Tidligere har bare de som arbeider innen fiskeindustrien deltatt, men det er flere av våre fylkeskoordinatorer som har masse sjømatindustri i sine fylker, og det er naturlig at de også deltar.

Ingunn Ekremsæter arbeider til daglig i Bakehuset AS, og har bakerbransjen som bakgrunn. Ingunn er fylkeskoordinator for Sogn og Fjordane, hvor det er mye sjømatindustri.

– Dette var en veldig bra konferanse. Mine forventninger  var å lære, og det gjorde jeg. Det var interessante tema fra innlederne, fin kombinasjon av forsking, innlegg fra arbeidsgiversiden og fra NNN/LO. Jeg blir gjerne med igjen, hvis sjansen byr seg, sa en fornøyd fylkeskoordinator fra Sogn og Fjordane.

Sjokoladebakgrunn
Tonje Kåsene kommer fra Nidar, og har lang erfaring med sjokoladeproduksjon, men hun er nå både er avdelingsleder og fylkeskoordinator for Sør-Trøndelag. Tonje var også med for første gang på denne konferansen.

– Som fylkeskoordinator i ett fylke som lukter så mye fisk, hadde jeg en klar forventning om å lære mer om fiskeindustrien, industriens fremtid og hva slags politikk som må føres for å nå fremtidens mål.

– Den største nytteverdien var å se hvordan NNN nå sammen med andre LO forbund og LO har klart å komme ett skritt lenger på en tydeligere politikk. Økt kunnskap om industrien, gjør meg som jobber lokalt til en bedre, mer seriøs og ikke minst viktig samarbeidspartner for andre LO forbund i fylket.

Samme dag som konferansen startet, hadde NNN sammen med Fellesforbundet, Industri Energi og Sjømat Norge en stor artikkel i Klassekampen om et felles notat som har blitt sendt til de politiske partiene og næringskomiteen på Stortinget, hvor det bes om at partiene legger til rette for å flytte 20.000 arbeidsplasser i fiskeforedling hjem til Norge.

Takk til alle deltakere og innledere for en god konferanse for sjømatindustrien!

2017-03-02T13:56:23+00:00 27. januar 2017|