Text to translate 2017-03-02T13:56:23+00:00

—– —– —–

Please use the Translate button in right column to translate the information brochure text below into your own language

—– —– —–

Velkommen til NNN

Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren forteller vi deg hvordan.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) er et fagforbund i LO som organiserer ca. 30.000 arbeidstakere over hele landet.

Forbundet ble stiftet i 1923. Vi har altså mer enn 90 års erfaring med å opprette tariffavtaler. Vi er spesialister på lønns- og arbeidsvilkår, og er stolte av det vi har oppnådd.

NNN er partipolitisk fri og uavhengig. Men det betyr ikke at vi er uten meninger. Vi engasjerer oss i alle forhold som har betydning for medlemmenes hverdag.

Vi stiller krav til partiene om å bidra til forsvarlige rammebetingelser for industrien vår, og vi deltar på høringer i Stortinget. Vi engasjerer oss i internasjonalt arbeid og gir blant annet økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps viktige arbeid i inn- og utland.

Vi er et forbund som ønsker å delta i samfunnsdebatten. Vi vet at våre medlemmer foretrekker klar tale!

NNN har lokale foreninger og fylkeskoordinatorer over hele landet, der medlemmene kan få bistand eller delta i aktiviteter.

På arbeidsplassene er våre medlemmer organisert i klubber med egne tillitsvalgte som bistår medlemmene. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Du kan følge oss på vår nettside: nnn.no

Som medlem får du en bedre hverdag

De fleste av oss har det bra på jobben. Men du vet at arbeidslivet har blitt tøffere. Mange har problemer med å få ut den lønna de har krav på. Eller de når ikke fram i lokale lønnsforhandlinger.

Noen blir usaklig oppsagt. Andre blir utsatt for sosial dumping. Svært mange opplever å få en utrygg arbeidssituasjon etter en omorganisering av bedriften.

Det er i slike situasjoner du trenger å være organisert og ha en tariffavtale å vise til. Det er da du trenger å ha en fagforening i ryggen, slik at du ikke blir overkjørt…

Som fagorganisert står du tryggere. Sammen med andre organiserte bidrar du til gode tariffavtaler og et seriøst arbeidsliv.

NNN har spesialkompetanse på næringsmiddelarbeidernes behov og ønsker.

Oversikt over medlemsfordelene

Her kan du lese om noen av de mange fordelene ved å være organisert og ha tariffavtale:

 

Tema

Uorganisert u/tariffavtale

Organisert m/tariffavtale

Tariffoppgjør Ingen forslagsrett eller stemmerett Forslagsrett og stemmerett
Lønn Ingen regler Avtalefestet lønn. Minimum kr 167,70 pr. time (pr. 1.5.2015). Rett til årlige lokale forhandlinger.
Arbeidstid 40 timers uke 37,5 timers uke
Overtid 40% tillegg Minimum 50% tillegg
Tillegg for natt og helg Ingen regler Avtalefestede tillegg
Tillegg for skiftarbeid Ingen regler Avtalefestede tillegg
Avtalefestet pensjon (AFP) Kan ikke gå av med AFP Tariffestet rett til AFP fra 62 år
Innflytelse Aksjelovens bestemmelser Hovedavtalen gir en rekke tilleggsrettigheter. Sammen
med andre blir du hørt!
Oppsigelser Må betale egen advokat Fri rettshjelp og bistand etter vurdering via forening og forbund
Ferie 4 uker og 1 dag, 10,2% feriepenger 5 uker, 12% feriepenger
Yrkesskader Må betale egen advokat Fri rettshjelp og bistand etter vurdering via forening og forbund
Utdanning Ingen støtte Støtte fra LOs utdanningsfond, gratis kurs og konferanser i forening og forbund
Streik/lockout Ingen støtte, ingen arbeidsledighetstrygd 640 kroner pr. dag. 590 kroner pr. dag ved under 1 års medlemskap. Satsene indeksreguleres.

 

 

 Du er godt forsikret når du er organisert

Som medlem er du også dekket av følgende kollektive forsikringer:

 • LOfavør Kollektiv Hjem: En fullverdig innbo- og løsøreforsikring. Dekker blant annet brann-, eksplosjons- og vannskader, innbrudd og sykkeltyveri.
 • LOfavør Grunnforsikring: Dekker deg, ektefelle/samboer og hjemmeboende ugifte barn under 21 år, ved død uansett årsak i hele verden.
 • LOfavør Fritidsulykkesforsikring: Dekker død og varig medisinsk invaliditet etter ulykker i fritida. Dekker da blant annet utgifter til lege og tannlege samt behandling og opphold på private legevakter og klinikker etter forhåndsavtale med forssikringsselskap.

Fordi våre forsikringsordninger er kollektive og gjelder alle medlemmer, er prisene lave. Som medlem betaler du ikke noe ekstra ut over medlemskontingenten.

LO favør er et fordelsprogram for alle organiserte i et LO forbund. Se www.lofavor.no for mer utfyllende informasjon.

Medlemskontingenten

Å være organisert i en fagforening koster penger. Men det koster fort mye mer å la være.

Medlemskontingenten beregnes i prosent av bruttolønn, med 1,4 prosent til forbundet sentralt og 0,2 prosent til lokal fagforening.

I realiteten betaler du noe mindre, ettersom det gis fradrag i skatten for deler av kontingenten. Medlemskapet inkluderer dessuten en rekke forsikrings- og medlemsfordeler.

Selv om det koster å være organisert, får du igjen langt mer. For deg som jobber i en bedrift som bare betaler 10,2 prosent i feriepenger, og som ikke betaler for bevegelige helligdager, vil en tariffavtale bety at du tjener 10.000-20.000 kroner mer i året.

I tillegg vil du få rett til å forhandle om egne lønns- og arbeidsvilkår, og bistand til å gjøre dette fra forening og forbund. Med tariffavtale får du også rett til AFP, dette kommer i tillegg til obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og folketrygd.

Hva går kontingenten til?

 • Streikestøtte
 • Utdanningsstipend for medlemmer som vil etter- og videreutdanne seg
 • Kurs for medlemmer og tillitsvalgte
 • Å lønne de som jobber i foreningene og forbundet. De bistår deg blant annet i tvistesaker, forbereder krav og forhandler i lønnsoppgjørene. De er også ute i felten for å motarbeide sosial dumping.

Hva koster medlemskapet i NNN?

Ett av de sterkeste motargumentene for ikke å melde seg inn i forbundet, er at det koster for mye. Regnestykket nedenfor viser tvert imot at medlemskapet i NNN er svært billig.

Inntekt 325.000 kroner
Kontingent til forbundet (1,4%) 4.550 kroner
Kontingent til avdelingen (0,2%) 650 kroner
Bruttokontingent per år 5.200 kroner
Skattefritak kr 3.850 (27%) (2014) 1.078 kroner
Fritidsforsikring *) 249 kroner
Grunnforsikring *) 312 kroner
Kollektiv Hjem **) 2.893 kroner
   
 Sum, fordeler  4.532 kroner
 Nettokontingent per år  668 kroner
 Nettokontingent per time  0,35 kroner
 
*) Ved individuelt kjøp av forsikring
**) Innboforsikringer, tenkt forsikringssum kr 1.200.000
 

 

LOfavør Kollektiv hjemforsikring er den eneste innboforsikring i Norge uten øvre forsikringssum.

NNN har fylkeskoordinatorer over hele landet

Sjekk hvilke klubber og avdelinger som finnes i ditt fylke på nnn.no

Se liste over alle fylkeskoordinatorene på våre nettsider!

Visste du at:

 • NNN kan kreve tariffavtale dersom det er nok medlemmer
 • Som innleid kan du være medlem i NNN
 • NNN har Norges beste innboforsikring gjennom LOfavør
 • NNN er LO-forbundet for deg som arbeider i mat- og drikkeindustrien – i LO familien er vi over 900.000

Bli medlem – du kan bidra til gode tariffavtaler og et seriøst arbeidsliv.

Har du spørsmål angående NNN og medlemskap – ta kontakt!

Verv ett eller flere nye medlemmer og få valgfri vervepremie!

Verv 1 nytt medlem:

 • Aladdin lifeventure thermal mug
 • Aveo vannflaske
 • Hodetelefoner

Verv 3 nye medlemmer:

 • Philips USB speaker
 • Holmegaard lyslykt

Verv 5 nye medlemmer:

 • Case Logic PC sekk
 • Skagerak Pantry sett

Verv 10 nye medlemmer:

 • Pinell DAB Radio
 • Polar Pulsklokke RCX

Mer informasjon om medlemskap i NNN, medlemsfordeler og innmeldingsskjema finner du på nnn.no

Innmeldingsblankett

Navn:
Mobil:
Adresse:
Postnr/sted:
Personnr. (11 siffer)
E-post:
Navn arbeidsplass:
Tlf arbeid:
Adresse arbeidsplass:
Navn vikarbyrå:
Adresse vikarbyrå:
Dato/sted:

Ververs navn:
Medlemsnr. (9 siffer)
Underskrift:
Ønsket vervepremie (se side 10):

Innmelding leveres tillitsvalgte i bedriften. Om ikke tillitsvalgt finnes, sendes blanketten til forbundet på adressen Adresse: NNN, Postboks 8719 Youngstorget, 0028 Oslo

Det er også mulig å melde seg inn via vår nettside: nnn.no

Du kan be om velkomstbrev på følgende språk (kryss av):

 • Engelsk
 • Polsk
 • Litausk
 • Russisk
 • Slovakisk
 • Latvisk
 • Tysk
 • Rumensk
 • Vietnamesisk
 • Thai
 • Urdu
 • Spansk

Her finner du oss

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Postboks 8719 Youngstorget
0028 Oslo

Telefon: 23 10 29 60
Telefaks: 23 10 29 61
E-post: firmapost@nnn.no
Hjemmeside: nnn.no