Hvem deler økonomien?

Jonas Løvdal fra LOs Samfunnspolitiske avdeling hadde innlegg om delingsøkonomi på NNN sitt forbundsstyremøte på torsdag.

Delingsøkonomi er formidling av tjenester eller eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper som Airbnb og Uber på internett.

Misvisende navn
Jonas Løvdal startet innlegget torsdag med å si at dette er et misvisende navn, for hvem er det som deler på økonomien, og sitere Trude Tinnlund, som var LOs representant i det regjeringsoppnevnte Delingsutvalget.
«Det er like mye deling i delingsøkonomi som det er italiener i italiensk salat».

– Delingsøkonomien er foreløpig ikke så stor, men den trekker frem en del prinsipielle ting, sier Løvdal. Markedsplasser er ikke nytt, men digitaliseringen som gjør av man kan få tilgang til disse fra hele verden er nytt. Pengene kan lett strømmes over hele verden uten at man trenger å tenke valuta.

Hvorfor problematisk
LO mener at arbeidstakerbegrepet må styrkes ved å gjøre det teknologinøytralt og omfatte alle avtaleformer hvor det foreligger vernebehov. Det må være rettsavklaringer og klarere grensedragninger.
Momenter som personlig arbeidsplikt, styringsrett og ulikhet i avtalestyrke må fremheves og tilleggs særlig vekt.

Hva er en arbeidstaker
– Vi trenger en klar definisjon om hva en arbeidstaker er, har du en sjef, kan du være med på å forhandle lønn og kompensasjon, og er det du som bestemmer hvordan jobben skal utføres?
Hvis alle blir selvstendig næringsdrivende under App-selskaper, som for eksempel Uber eller Airbnb blir det ingen arbeidsgivere, og arbeidsgiveravgiften forsvinner. Dette igjen går ut over velferdssamfunnet, som er er avhengig av inntektene fra blant annet arbeidsgiveravgift. Eierne tar alt og hvis selskapet i tillegg er utenlands basert blir det heller ingen selskapsskatt til Norge.

– Å omgå norske reguleringer og unnlate å samle inn skatter/avgifter vil virke konkurransevridende, og er ikke effektivitetsfremmende.
Arbeidstakerbegrepet, konkurranse/rammebetingelser, skatter og avgifter – hvordan skal velferdssamfunnet finansieres.
Foreløpig er delingsøkonomien liten i Norge, men vi må ta diskusjonene nå og tenke fremtid for samfunnet, avslutter Jonas Løvdal som besøkte NNNs forbundsstyre på torsdag.

2017-03-29T15:01:37+00:00 3. mars 2017|