Kurs og konferanser

Kurs og konferanser 2017-09-26T11:28:27+00:00
Sørmarka konferansehotell

Sørmarka konferansehotell

KURS OG KONFERANSER

Lær deg å mestre arbeidslivets lover og avtaler. Unn deg selv og dine kollegaer å kunne dine rettigheter.

NNNs tillitsvalgtskolering består av fire trinn og er den grunnleggende skolering for tillitsvalgte. Kursene vil gi deg nødvendig kunnskap og ferdigheter du trenger som NNN-tillitsvalgt. Målet for kursene er å skape trygghet, motivasjon og inspirasjon i din rolle som tillitsvalgt.

Kursene avholdes på Sørmarka konferansehotell.

Alle kursene er gratis og du får dekket reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste i følge AOFs satser.

 
Trinn 1 – Grunnkurs

Trinn I er det første kurset i vår nye tillitsvalgtskolering. Kurset gir deg en innføring i NNNs historie og organisasjon, du får kjennskap til hva tillitsvalgtrollen innebærer, vite forskjellen på lov- og avtaleverk og få kjennskap til innhold i protokoller og referat.

Gjennomføring: Kurset er på 30 timer, med start mandag kl. 11.00 til torsdag kl. 13.00 på Sørmarka konferansehotell.

Kurs i 2017: 9. – 12. januar, 27. – februar – 2. mars og 21. – 24. august

SØKNADSSKJEMA

 

 Faglig grunnkurs trinn IITrinn 2 – Lover og avtaler

Trinn II vil gi deg innsikt i og forståelse for lover og avtaler i arbeidslivet, få kjennskap om IA-avtalen og tilrettelegging, samt innleiebestemmelser og sosial dumping.

Gjennomføring: Kurset er på 30 timer, med start mandag kl. 11.00 til torsdag kl. 13.00 på Sørmarka konferansehotell.

Hvem kan delta: Søkere må ha gjennomført trinn I – Grunnkurs.

Kurs i 2017: 30. januar – 2. februar, 24. – 27. april og 18. – 21. september

SØKNADSSKJEMA

 

Trinn III – Organisasjonskunnskap

Trinn III skal gi deg økt innsikt i og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap og skape trygghet for selvstendig handling. Du skal forstå samspillet i et klubbstyre, møteledelse, taleteknikk og protokollskriving.

Gjennomføring: Kurset er på 30 timer, med start mandag kl. 11.00 til torsdag kl. 13.00 på Sørmarka konferansehotell.

Hvem kan delta: Søkere må ha gjennomført trinn II – Lover og avtaler.

Kurs i 2017: 29. mai – 1. juni og 16. – 19. oktober

SØKNADSSKJEMA

 

Kurs forhandlingsteknikk 1Trinn IV – Forhandlingsteknikk

Trinn IV vektlegger temaene forhandlinger, økonomi og kommunikasjon. Det blir satt fokus på forandlingenes tre faser: forberedelser, forhandlingene og evalueringen. Kommunikasjonferdigheter trenes ved gjennomføring av øvelser i forhandlinger.

Gjennomføring: Kurset er på 35 timer, med start mandag kl. 11.00 til fredag kl. 13.30 på Sørmarka konferansehotell.

Hvem kan delta: Søkere må ha gjennomført trinn III – organisasjonkunnskap.

Kurs i 2017: 27. november – 1. desember

SØKNADSSKJEMA

 

Temakonferanse

Konferansen vil ta opp aktuelle næringspolitiske temaer og aktuelle temaer innenfor fagbevegelsen. Vi benytter både eksterne og interne innledere med etterfølgende debatt og plenumsdiskusjoner.

Gjennomføring: Start mandag kl. 11.00 til fredag kl. 13.30 på Sørmarka konferansehotell.

Hvem kan delta: fortrinnsvis fylkeskoordinatorer, avdelingsledere, konserntillitsvalgte og hovedtillitsvalgte med god skolering og/eller erfaring som tillitsvalgt. Hovedverneombud og andre tillitsvalgte kan også søke.

Konferansen i 2017: 6. – 10. november

SØKNADSSKJEMA

 

Ungdomskonferansen 2014 030Ungdomskonferanse

Hvert år arrangerer NNNs sentrale ungdomsutvalg ungdomskonferanse. Dette er et tilbud til ungdom som er nysgjerrige på NNN og LO. Målsettingen er å vekke interesse for faglig arbeid blant våre unge medlemmer. Vi benytter både interne og eksterne innledere. I tillegg velges medlemmer til det sentrale ungdomsutvalget på denne konferansen.

Gjennomføring: Fredag til søndag på Sørmarka konferansehotell.

Hvem kan delta: Alle unge medlemmer under 35 år. Det forutsetter ingen krav til forkunnskaper.

Konferansen i 2017: 19 – 21. mai

SØKNADSSKJEMA

 

Helgekurs/kortkurs

Flere klubber, avdelinger og fylker avholder egne kurs. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt for mer informasjon.

 

MoTo – medlems og tillitsvalgtopplæring

Utover forbundets egne kurs tilbyr AOF en rekke korte kurs gjennom MoTo. AOF avdelingene rundt om i landet gjennomfører kurs som tilbys NNNs medlemmer og tillitsvalgte.

Oversikt over disse tilbudene finner du her:http://www.aof.no/top/medlem-og-tillitsvalgt/1030/top.

Du melder deg på kurs hos AOF avdelingen, og de sender søknad om stipend til oss, som gir tilsagn for stipend.

Det er inntil 3 NNN-medlemmer pr. MoTo kurs som får innvilget stipend. Innvilgelse/prioritering skjer etter ansiennitet/medlemskap i NNN, verv, bransje og kjønn.

 

AOFs toppskolering

Toppskoleringen er et tilbud til dere som har gjennomført tillitsvalgtskoleringen i NNN og som ønsker et bedre grunnlag for å kunne utføre dine oppgaver som tillitsvalgt/verneombud.

Oversikt over AOFs toppskolering finner du her: http://www.aof.no/toppskolering/1001

Forbundet har egne innstillingskriterier i tillegg til at søker må ha fullført NNNs tillitsvalgtskolering.

For nærmere informasjon kontakt merete.helland@nnn.no, tlf. 95 83 85 19