Tariffavtaler

Tariffavtaler 2018-01-23T09:09:19+00:00

Minstelønnssatsen fra 1.april 2017 er kr. 176,70 pr. time for alle overenskomstområder.

Dine rettigheter som NNN-medlem er nedfelt i en hovedavtale og en lokal overenskomst som gjelder for din bedrift: 

Hovedavtalen

Overenskomster:

Utdrag av overenskomstene med oversettelse til engelsk, polsk, litausk, russisk og slovakisk: