Dine rettigheter som NNN-medlem er nedfelt i en hovedavtale og en lokal overenskomst
som gjelder for din bedrift: 

Hovedavtalen

Overenskomster:

Utdrag av overenskomstene med oversettelse til engelsk, polsk, litausk, russisk og slovakisk: