Morgendagens teknologi skal betjenes med dagens ansatte!

Tirsdag og onsdag denne uka møttes nesten 40 tillitsvalgte fra 5 fylker til denne rundens siste klubb- og avdelingslederkonferanse. I to dager har de vært samlet for å diskutere felles utfordringer og få informasjon om forbundets arbeid, og det var til tider svært så livlige diskusjoner.

Denne gang ble konferansen arrangert i Arendal; kort vei for deltakerne fra Agderfylkene, noe lenger for dem som kom fra Telemark og et godt stykke å reise for deltakerne fra Vestfold og Buskerud.
Men selv om utgangspunktet kan være veldig forskjellig, både geografisk, i forhold til store og små bedrifter og nye og mer erfarne tillitsvalgte, er det først og fremst mye som er felles.

Færre jobber
Mange kunne blant annet fortelle om at det investeres i mye nytt produksjonsutstyr og ny teknologi for at bedriftene i regionen fortsatt skal være konkurransedyktige. Det oppleves som veldig positivt for å sikre arbeidsplassene, men ny teknologi medfører både muligheter og utfordringer. Det blir i en del tilfeller færre jobber og det stilles mye større krav til kompetanse og fleksibilitet hos de ansatte som blir igjen. Men det blir også mer overvåking og mindre fysisk tungt arbeid.
Behovet for faglært arbeidskraft i matindustrien vil bli enda større i fremtiden og flere tillitsvalgte var bekymret for at bedriftsledelsen ikke alltid var like villig til å prioritere dette.  

Nytt på Farris
Tillitsvalgt Arnt-Jarle Nilsen på Farrisfabrikken fortalte at klubben på Farris hadde hatt som mål når de fikk nytt produksjonsutstyr at morgendagens teknologi skulle betjenes med dagens ansatte.
Det betydde at det måtte legges til rette for opplæring på en god måte og det ble stilt krav om at alle måtte lære seg alt slik at det ble full rotering på alle arbeidsoperasjoner.
Nytt utstyr har også gitt en betydelig kapasitetsforbedring med mindre behov for skiftarbeid og færre ansatte.

– Hvis man har lyst og interesse kan man lære seg hva som helst, sier Arnt-Jarle, men det krever at man er aktiv og vil være med, og at det blir lagt til rette på en god måte. Det er ikke lenger plass til de som ikke vil.

Effektivt
På Smaken av Grimstad er det også kommet en del nye maskiner. May-Brith Høgberg som er tillitsvalgt, forteller at nye maskiner krever mindre folk, det blir færre arbeidsplasser. Samtidig erstatter maskinene en del tungt og ensidig arbeid og produksjonen blir mer effektiv. 

– Ny teknologi er på både godt og vondt. Nå er vi blitt så effektive at vi risikerer å bli permittert i lavsesong forteller May- Brith. Vi burde også ha større fokus på rotering i produksjonen for å unngå at folk står for lenge med de tyngste arbeidsoppgavene.

Moderne saueklipp
Egil Skrindo Nilsen er tillitsvalgt på Nortura på Gol. Her er det blant annet investert i kanskje verdens mest moderne anlegg for saueklipping.

– Før var dette en jobb for «toppidrettsutøvere» sier Egil. Klipperen stod med èn og èn sau og klippet. Det var fysisk tungt og krevende arbeid som bare noen få kunne klare. Nå har dette blitt en jobb som mange kan utføre takket være ny teknologi. Dette er mye mer effektivt, slitasjen på folk blir mindre, samtidig som det er mer lønnsomt for bedriften.

Vi takker alle for en flott konferanse i Arendal!

2017-03-02T13:56:23+00:00 2. februar 2017|