NNN tilbyr egen uføreforsikring

Forside uforeforsikringI disse dager vil alle våre yrkesaktive medlemmer få tilsendt informasjon og tilbud om NNN Uføreforsikring.

Vi i NNN er opptatt av at du skal være trygg. Vi er stolte av å ha forhandlet frem en uføreforsikring med mange fordeler for deg som medlem.

Dette er en kollektiv ordning, men ikke obligatorisk.  I og med at ordningen er kollektiv innebærer at ordningen er billigere enn tilsvarende ordning som du tegner som enkeltperson, og prisen er lik for alle.

Vår uføreforsikring kommer raskt til utbetaling, og vil gi et viktig økonomisk bidrag om du skulle bli ufør. For kun 380 kroner per måned er du forsikret om du blir varig ufør eller sykemeldt mer enn 12  måneder.

En svært viktig forsikring

− Vi opplever at mange får problemer med økonomien etter å ha vært sykmeldt i 12 måneder. Derfor er dette en god forsikring hvis du skulle bli langtidssyk, sier Kjell Mjaatvedt, hovedkasserer i NNN.

NNN har tradisjonelt vært restriktive til å bli med på ordninger som kan oppfattes av medlemmene som kontingentforhøyelse. Denne gangen gjør altså forbundet et unntak.

− Dette er en viktig forsikring. Når sykepengeperioden utløper etter 12 måneder, opplever mange at utbetalingene fra NAV går drastisk ned. Det tar veldig lang tid å bli erklært ufør, ofte må den syke vente i fire til seks år på et endelig vedtak. I denne perioden kommer forsikringen inn, slik at du ikke kommer i økonomisk skvis, sier Mjaatvedt.

3.285 kroner vil du få utbetalt hver måned hvis utbetalingen starter når medlemmet er 50 år eller yngre. Om utbetalingen starter når man er eldre enn 50 år, vil det månedlige beløpet bli ca 164, kroner lavere for hvert år. Laveste månedlige utbetaling vil være 1.642 kroner, hvis medlemmet er over 60 når utbetalingen starter.

− Dette vil være garantien for at medlemmet klarer seg økonomisk i den lange perioden mens man venter på et vedtak om varig uførhet, sier hovedkassereren.

Lik pris for alle

Forsikringen vil i 2013 koste 380 kroner per måned.

− Dette er vel investerte penger. Hvert år opplever noen av NNNs medlemmer å bli ufør som følge av slitasje gjennom et langt yrkesliv, eller man kan bli skadet i en ulykke. Statistisk sett blir ca 225 medlemmer i NNN under 60 år uføre hvert år, mens hele 1.240 går på arbeidsavklaringspenger.

Rundt 20. februar vil alle yrkesaktive medlemmer få tilsendt informasjon om forsikringen vedlagt faktura. Denne har betalingsfrist 15. mars. Alle som betaler innen fristen slipper krav om helseerklæring.  Velger du å vente med å bli med til senere, må du levere søknad med helseerklæring som skal godkjennes av forsikringsselskapet .

− Dette er en kollektiv ordning, men ikke obligatorisk, understreker hovedkassereren. I og med at ordningen er kollektiv innebærer at ordningen er billigere enn tilsvarende ordning som du tegner som enkeltperson, og prisen er lik for alle.

Trenger du uføreforsikring?

Visste du at mer enn en av tre over 35 år blir helt eller delvis uføre før de fyller 65? Blir du ufør, reduseres inntekten din kraftig. Sjekk selv hva din inntekt vil bli med NNNs uførekalkulatoren.

Bli med nå og du slipper å levere helseerklæring!

Vi anbefaler deg å bli med på forsikringen. Betal vedlagte giro innen 15. mars og du er med fra 1. april 2013.

Hvis du ikke vil ha forsikringen trenger du ikke å foreta deg noe som helst Det er mulig å bli med på forsikringen senere, men da må du levere helseerklæring.

Les mer om forsikringen her

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål. Ring 23 10 29 71 eller send epost til kassa@nnn.no.

2017-03-02T13:56:39+00:00 18. februar 2013|