Forbundsstyret

Forbundsstyret 2016-01-13T17:05:51+00:00

Forbundsstyret består av 11 medlemmer og har rundt ti møter i året.

Forbundsstyret skal lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene, landsmøtets og landsstyrets vedtak, samt tilsetter funksjonærer og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for disse.

Forbundsstyrets medlemmer:

 • Jan-Egil Pedersen, leder
 • Anne Berit Aker Hansen, 1. nestleder
 • Jarle Wilhelmsen, 2. nestleder
 • Grete Troset Salberg, forbundssekretær
 • Erik Hagen, Oslo/vin og brennevin
 • Knut Roar Berg, Østfold/baker
 • Svein Førde, Sogn og Fjordane/meieri
 • Ken Ove Sletthaug, Rogland/kjøtt
 • Jostein Aukland, Oslo/bryggeri
 • Trygve Isaksen, Troms/fisk
 • Marit Kristin Karlsen, Nord-Trøndelag/konserves
 • Fast møtende vararepresentant:
  Ann Iren Karlsen, Troms/kjøtt
 • Ansattes representant:
  Unni Garcia

For de fastlønnede medlemmene fungerer de øvrige sekretærene som varamedlemmer i den rekkefølge de er valgt.

For de sju styremedlemmene fra avdelingene er de ordinære landsstyrerepresentantene varamedlemmer i den rekkefølge de er valgt.