Landsstyret

Landsstyret 2017-03-02T13:56:23+00:00

Landsstyret består av forbundsstyret og 12 representanter direkte valgt av landsmøtet, i alt 23 medlemmer. Landsstyret kommer sammen så ofte forbundsstyret finner det nødvendig, og minst én gang hvert år.

Landsstyret-6

 

Landsstyret skal behandle og foreløpig godkjenne årsmelding, regnskap og revisjonsberetning for foregående år, samt behandle og fastsette generelle retningslinjer for forbundets tariffpolitikk.

(Ann Iren Karlsen og Ken Ove Sletthaug var ikke tilstede da bildet ble tatt, foto ved Jan-Erik Østlie)

Medlemmer fra forbundsstyret:

 • Jan-Egil Pedersen, leder
 • Anne Berit Aker Hansen, 1. nestleder
 • Jarle Wilhelmsen, 2. nestleder
 • Grete Troset Salberg, forbundssekretær
 • Erik Hagen, Oslo/vin og brennevin
 • Knut Roar Berg, Østfold/baker
 • Svein Førde, Sogn og Fjordane/meieri
 • Ken Ove Sletthaug, Rogland/kjøtt
 • Jostein Aukland, Oslo/bryggeri
 • Trygve Isaksen, Troms/fisk
 • Marit Kristin Karlsen, Nord-Trøndelag/konserves

Medlemmer direkte valgt av landsmøtet:

 • Ann Iren Karlsen, Troms/kjøtt
 • Tove Berit Berg, Vestfold/kjøtt og fjærfe
 • Endre Sekse, Sogn og Fjordane/fisk
 • Janne Halvorsen, Østfold/Idun
 • Tore Nielsen, Hordaland/Toro
 • Viggo Sennesvik, Nordland/kjøtt
 • Jannicke Kjenes, Hordaland/bryggeri
 • Egil Torland, Rogaland/meieri
 • Terje Utstrand, Sør-Trøndelag/sjokolade
 • Jon Erik Lyng, Telemark/mølle
 • Jan Vidar Hansen, Oslo og Akershus/bryggeri 
 • Tor Arne Johansen, Oslo og Akershus/meieri

 Ansattes representant:

 • Unni Garcia

For de 12 direkte valgte medlemmene er det seks personlige vararepresentanter:

 • Ingunn Ekremsæter, Sogn og Fjordane/baker
 • Stine Ohrvik, Hordaland/meieri
 • Ingve Solvik-Olsen, Rogaland/mat og drikke
 • Robert Kollevåg, Hordaland/Toro