Ungdom i Østfold

Ungdommen3_webDenne uken var det siste klubb- og avdelingslederkonferanse i denne omgang, og fire avdelinger fra Østfold var samlet på Refsnes Gods i Moss. Bjarne Lagesen fra DSU (Det sentrale ungdomsutvalget) var med for å spre entusiasme for å skape et ungdomsutvalg i fylket. 

På informasjonsrunden fra klubber og avdelinger kom det frem at det ikke var så stor interesse blant «ungdommen» for tillitsvalgtarbeid. Ingen av avdelingene i Østfold har ungdomskontakt per nå.

– Da må dere sende ungdommen på Ungdomskonferansen, den skal være fra 27. – 29. mai på Sørmarka. Det er så mange som blir interessert i tillitsvalgtarbeid når de møter andre unge NNN-ere.
Bjarne orienterte om sammensetningen av DSU og målsetningene med ungdomsarbeidet, og understreker at DSU kan bistå avdelingene med å opprette lokale ungdomsutvalg.

– Jeg skal informere med en gang, sier Joan Alberto S. Vargas fra Nortura Eggpakkeri. Han forteller at det to medlemmer i tyveårene på eggepakkeriet som definitivt burde få være med på konferansen. Vi er fem «unge» på bedriften, men han forteller at de snart er fire, da han fyller 35 år ved neste fødselsdag.


500 under 35

Østfolds fylkeskoordinator Knut Berg, som for øvrig ble enstemmig gjenvalgt, lovet at det skulle informeres mer om Ungdomskonferansen fremover.

Hoyreside_webVed gjennomsyn av medlemslistene for Østfold, viser det seg at det er nesten 500 unge tilsammen i avdelingene, så Bjarne var optimist med tanke på å få til et lokalt ungdomsutvalg.


Verving

Da Knut Berg fortalte om aktivitetene i fylket, fortalte han at de hittil i år hadde mistet 23 medlemmer. Østfold har historisk sett vært et av de største fylkene, men taper nå litt terreng. Men det er et stort potensiale, spesielt i Halden området.
 
– Det er mange bedrifter og potensielle medlemmer, men det er veldig vanskelig å få innpass, få kontaktpersoner slik at vi får arrangert møter, sier en optimistisk fylkeskoordinator som ikke gir seg.

LOFavor2_web

Som vanlig var LOFavør med på konferansen, og Jonny Olsen er mester i å få latteren i gang. Jonny bruker humor for å poengtere viktige budskap rundt det å bli medlem, og lager god stemning.

Dette var siste klubb- og avdelingskonferanse i denne omgang, men i neste uke samles fylkeskoordinatorer og organisasjonsarbeidere til konferanse sammen med lederne i NNN.

 

Foto forside: Joan Alberto S. Vargas, Bjarne Lagesen og Knut Berg.

2017-03-02T13:56:28+00:00 11. mars 2016|