Videreføring av støtten

ARS_NNN_webTorsdag besøkte Shoaib Sultan, fra Antirasistisk Senter, NNNs forbundsstyre hvor det ble undertegnet en ny samarbeidsavtale. Arbeidet mot høyreekstremismen er viktigere enn noen gang, mener Jan-Egil Pedersen.

NNN og 13 LO-forbund har sluttet seg til samarbeidsavtalen, der Antirasistisk Senter får økonomisk støtte til sitt arbeid mot høyreekstremisme i Norge. I retur får LO-forbundene en samarbeidspartner som har stor kunnskap om en utvikling som stadig flere frykter.

– For oss i NNN er dette et helt naturlig spleiselag å bli med på. Kampen mot høyreekstreme og rasisme griper rett inn i kjerneverdiene i fagbevegelsen. Dette er en kamp som må føres hele tiden. Vi er glad for at vi har en støttespiller i Antirasistisk Senter, sier Jan-Egil Pedersen.

NNN fortsetter sin støtte til antirasistisk senter for en ny 4 – års periode fra 2016 – 2019. NNN bevilger et årlig beløp på kr. 55.000.-.
Antirasistisk Senter får ingen støtte fra myndighetene, slik at støtte fra alle forbundene er av stor betydning.


Bruk av midlene

Formålet er arbeid mot høyreekstremisme i Norge. Midlene kan brukes til lønnsmidler, drift av administrasjon og kontor og aktiviteter som informasjonstiltak, politisk påvirkningsarbeid, utredninger, nettverksarbeid mv.
Shoaib_Sultan_besøker_NNNAntirasistisk Senter skal, ifølge avtalen, gjennomføre et innspillsmøte minst én gang i året, normalt i løpet av første halvår, for å ta imot innspill til organisasjonens arbeid mot høyreekstremisme, og for å utveksle ideer om hvordan fagbevegelsen kan involveres i dette arbeidet.

Shoaib Sultan, som er rådgiver med fokus på ekstremisme, besøker NNN et par ganger i året og forteller om arbeidet.
Antirasistisk Senter inviterer også til et fagseminar minst én gang i året, normalt i løpet av andre halvår, for å spre aktuell informasjon om høyreekstremisme, utvikling, trender og utfordringer.

På forbundsstyret torsdag fikk vi blant annet mer kjennskap til Soldiers of Odin (SOO) som er en borgervernsgruppe som ble etablert i Norge for kort tid siden.

Les mer om Antirasistisk Senter her.

Publisert: 14. mars 2016|Kategori: Forsiden, Ukategorisert|

Del:

Kommende arrangementer: