Fornøyd_Arcus_mekling_webEtter en lang natts ferd mot dag ble meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke for Arcus Gruppen AS og Vectura AS avsluttet 12 timer på overtid.

Forslaget til ny overenskomst for vin- og brennevinsbransjen som anbefales av forhandlingsutvalget sendes nå til uravstemning.  

Streik for 206 medlemmer ble dermed forhindret, og NNNs andre nestleder Jarle Wilhelmsen, som har vært forbundets forhandlingsleder, er sliten og lettet.
– Vi har vært tålmodige, og vi mistet aldri målet av syne. Målet var en samarbeidsavtale for et
felles organ, sier han.


Økonomi, klubbkontor og oppsigelsestid

Økonomien i oppgjøret var et generelt tillegg til alle på kr 0,75. Dessuten fikk de med tolv års fartstid i Arcus og Vectura økt ansiennitetstillegget med to kroner timen – fra 12 til 14 kroner.
Et vanskelig punkt var felles kontor for de to klubbene. Det kom på plass i tolvte time. Det samme gjorde spørsmålet om oppsigelsestid. Her ble det enighet om at denne løper til 30.september 2017.


Fra mai til august
Forhandlingene i Arcus-gruppen AS med datterselskaper representert ved NHO Mat og Drikke og NNN startet 13. og 14. mai, men ble utsatt på grunn av juridiske avklaringer. Partene tok opp igjen forhandlingene 20. juni, men det var ikke mulig å komme til enighet. 25. og 26. august har det altså vært mekling hos Riksmekler Mats Stensrud.


Nattarbeid_Arcus_forhandlinger_2014Berømmer Riksmekleren
Meklingen har vært vanskelig, det legger ikke Wilhelmsen skjul på.
– Jeg er mest fornøyd med at samarbeidsavtalen på tvers av selskapene Arcus og Vectura kom på plass. Felles klubbkontor og alt som handlet om samarbeid på tvers av selskapene, slet vi med å få motparten med på. Veldig mange timer gikk med for å få dette til.

– Hva skal skje videre?
– Nå skal vi lage uravstemningsmateriell som skal sendes klubbene raskest mulig, så skal medlemsmøter holdes før vi kan kunngjøre resultatet av dette for partene klokka 12.00 fredag 19. september.
– Hvordan har klimaet i meklingen vært?

– NNNs forhandlingsutvalg har vært i godt humør og hatt en positiv innstilling hele tida. Jeg vil også berømme Riksmekleren for å ha utvist stor tålmodighet: Sjøl har jeg aldri vært med på en så lang mekling før, men i ettertid ser jeg at det var lurt at vi brukte tiden og hele natta, sier Jarle Wilhelmsen.

Skulle forslaget bli forkastet ved uravstemningen, blir det streik onsdag 24. september.

Tekst: Jan-Erk Østlie

Foto:
Foto forhandlingsutvalget:
Fra venstre Arne Larsen, Adil Amin, Stein Hagala, Erik Hagen, Jarle Wilhelmsen og Kjell Arne Greni.

Foto intenst nattarbeid:
Fra venstre Arne Larsen, Erik Hagen, Kjell Arne Greni og Adil Amin.

 Riksmeklerens møtebok HER.