1. september trådte frihandelsavtalen med Storbritannia i kraft


I juni 2021 ble EØS/EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge enige med Storbritannia om en frihandelsavtale. Avtalen i sin helhet trer i kraft 1. september 2022.

Norske industribedrifter får videreført tollfrihet. Det blir også lettere å få tollfritak ved eksport til Storbritannia. Frihandelsavtalen bidrar også til forutsigbarhet for norske investorer og tjenesteleverandører.

Frihandelsavtalen mellom Norge, Island, Liechtenstein og Storbritannia trer i kraft 1. september 2022. Norske bedrifter har kunnet benytte seg av deler av avtalen siden 1. desember 2021, men nå vil avtalen i sin helhet tre i kraft.

Hvitfisk
Avtalen innebærer flere viktige forbedringer for markedsadgang for norsk sjømat, som eksempelvis fryste pillede reker. Dette kan eksporteres tollfritt fra 1. januar 2023. Avtalen gir også nulltoll eller tilgang på tollfrie importkvoter for fryst filet av hvitfisk. Dermed er tilnærmet all eksport av hvitfisk til Storbritannia tollfri.

Frihandelsavtalen favner bredere enn Norges øvrige frihandelsavtaler gjennom EFTA-samarbeidet.

På offentlige anskaffelser går frihandelsavtalen lenger enn WTO-avtalen om offentlige innkjøp.

Ikke tilsvarende tilgang
Selv om avtalen vil gi mer forutsigbare rammevilkår for norske investorer, eksportører og tjenesteleverandører, kan den ikke måle seg med EØS-avtalen. Før brexit hadde Norge gjennom EØS-avtalen fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer inn til Storbritannia. En frihandelsavtale vil ikke gi tilsvarende tilgang til det britiske markedet.

Les hele saken: I dag trer frihandelsavtalen med Storbritannia i kraft (Nærings- og fiskeridepartementet, 01.09.22)

Publisert: 6. september 2022|Kategori: Informasjon|

Del:

Kommende arrangementer: