Den momsfrie 350-kroners grensen for netthandel fjernes fra 1. januar 2020. Å handle avgiftsfritt over nettet for norske forbrukere blir dermed ikke lenger mulig. Det kommer også en avgift på fortollingen av slike varer i tillegg til moms. 

Ren subsidie
350-kronersgrensen har til nå vært en ren subsidie av utenlandske nettbutikker. Det har bidratt sterkt til en netthandel med priser som ingen norske produsenter eller norsk varehandel kan konkurrere med. Det har undergravet konkurransesituasjonen til norske produsenter og varehandel, og flyttet avgiftsinntekter, verdiskaping og arbeidsplasser ut av landet.

Budsjettet
Gjennomslaget kommer etter at KrF har forhandlet med Høyre, Venstre og Frp om både statsbudsjettet for 2019 og regjeringssamarbeid. Tirsdag ble en skisse til budsjett klart.

– Å stenge 350-kronersgrensen for avgiftsfri netthandel har vært en viktig sak for oss, å fjerne avgiftsfritaket vil trolig skape 1.700 nye arbeidsplasser og være et viktig bidrag til norske produsenter og varehandel sier Jan-Egil Pedersen.

Pluss i statens inntekter
Statens inntekter vil langt overstige kostnadene ved fjerning av 350-kronersgrensen. Inntektene vil gi et stort pluss i statens inntekter. Allerede første år vil inntektene være på over 900 millioner kroner og være raskt økende, viser en Menon-rapport som ble lagt frem i høst.

– Vi er glad for at dette kom igjennom i forhandlingene, men vi skulle ønske at den ble fjernet litt tidligere enn januar i 2020, sier Pedersen.

I kampen for å få fjernet 350-kronersgrensen har vi stått sammen i Grensehandelsalliansen som består av Handel og Kontor i Norge, Virke Handel, NHO Mat og Drikke og NHO Service og Handel.

Foto forside: Leder Handel og kontor i Norge, Trine Lise Sundnes. Leder NNN Jan Egil Pedersen.

Foto alliansen: Leder Handel og kontor i Norge, Trine Lise Sundnes. Leder NNN, Jan Egil Pedersen, Dir. Virke Handel, Harald J. Andersen,  adm. dir. NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.