600.000 fra Innovasjon Norge til å utvikle digital plattform


Prosjektet Matindustrien 4.0 har fått 600.000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle og tilpasse en digital plattform for nettverksbygging og erfarings- og kompetanseutvikling i matindustrien i Norge. 

Det er NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge og NNN som har gått sammen om et nytt 2-årig kompetanseprosjekt i mat- og sjømatindustrien – Matindustrien 4.0.

Gjennom forprosjektet ble det avdekket hvilke kompetanseutfordringer matindustrien mener det er å viktig å arbeide med i hovedprosjektet. Ett av behovene som ble løftet tydeligst frem er et ønske om møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverksbygging innad i, og mellom de ulike bransjene i matindustrien.

– Da er det veldig gledelig at vi når har fått midler fra Innovasjon Norge til å utvikle en digital plattform sier Lars Lindland, prosjektleder i Matindustrien. 4.0.

Møt hele matindustrien i egen bedrift
Bedriftene som er med i prosjektet er spredt over hele landet, og en digital plattform for samhandling betyr at det blir langt mer kostnadseffektivt å avholde konferanser og møteplasser digitalt, sammenlignet med fysiske samlinger. Det vil spare både tid, kostnader og miljø, og deltakende bedrifter vil få likeverdige tjenester uavhengig av geografisk plassering.

Det vil også være langt enklere for flere ansatte i bedriftene å delta når alt foregår digitalt, og det åpner opp for utveksling av kunnskap på tvers av avdelinger på en innovativ måte.

Det ligger mange muligheter i en digital plattform. I første omgang vil det være snakk om en uttesting i tett samarbeid med bedriftene, og gjennomføring av en 100% nettbasert kompetansekonferanse for de deltagende bedriftene i prosjektet. Hvis erfaringene er gode vil neste trinn være en oppskalering og utvikling av et permanent digitalt verktøy egnet for kompetanseutvikling og nettverksbygging for hele matindustrien.

– Prosjektet Matindustrien 4.0 skal bidra til et kompetanseløft for hele matindustrien og styrke partssamarbeidet. Derfor er det veldig positivt at det er så mange bedrifter som er med i prosjektet og bidrar til dette, avslutter Lars Lindland.

Har du spørsmål, kontakt gjerne Merete Helland, kurs- og kompetanseansvarlig i NNN, mobil: 95 83 85 19 eller på epost: merete.helland@nnn.no

Publisert: 10. januar 2019|Kategori: Forsiden, Kompetanse|

Del:

Kommende arrangementer: