Aktuelt

Aktuelt2017-09-26T14:46:04+02:00

Har du rett på utdanningsstipend?

Foto: Adobe Stock

Mange av NNNs medlemmer har rett på støtte fra LOs utdanningsfond når de skal ta etter- og videreutdanning eller kortere kurs. Hvis du skal ta fagbrev som praksiskandidat får du også støtte til å dekke utgifter. Søknadsfrist for studieåret 2020/2021 er 15. mai 2020.

5. mai 2020|

Endring i dagpenger gjelder ikke alle


Da koronakrisen satte inn endret regjeringen reglene for dagpenger. De første 20 dagene vil de permitterte motta ytelse som tilsvarer 100% lønn. Arbeidsgiver skal betale for 2 dager, mens NAV betaler for 18 dager. Dette gjelder ikke for ansatte i fiskeindustrien.

24. april 2020|