Allmenngjøring av deler av overenskomst for fiskeindustribedrifter er videreført


Endring av minstelønnssatsene i forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter.

Ny lønn per time 15.06.2023.

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på:

  • 206,03 for produksjonsarbeidere
  • 220,03 for fagarbeidere

Protokoll for vedtak

 

Publisert: 23. mai 2023|Kategori: Informasjon|

Del:

Kommende arrangementer: