Resultatet i årets tariffoppgjør for LO-NHO området skal nå ut på uravstemning. Forbundsstyret i NNN har i dag hatt en grundig gjennomgang av meklingsresultatet i årets samordnede tariffoppgjør. Etter en god debatt har forbundsstyret vedtatt mot en stemme, å anbefale medlemmene å stemme JA i den kommende uravstemningen.

Hovedpunktene i det samordnede oppgjøret er:

• En forbedret AFP-ordning som blant annet innebærer at det innføres et såkalt slitertillegg for de som ikke kan stå i jobb utover 62 år. I tillegg foretas det endringer i reglene for AFP som tetter noen av «hullene» som skal sikre at man ikke faller ut av AFP-ordningen ved sykdom og nedbemanning/konkurs mot slutten av yrkeslivet.

• Enighet om målene for en ny, fremtidig AFP som skal utredes frem mot desember 2018 og som vil bli sendt ut på egen uravstemning i 2019. Den nåværende AFP – ordningen med nytt slitertillegg osv. vil bli videreført hvis det ikke blir enighet om å innføre en ny AFP.

• Økt kjøpekraft for alle og særskilte lav- og likelønnstillegg.
– Det gis 1 kr i generelt tillegg til alle.
– Det gis 2,50 kr i lavlønnstillegg til overenskomster som ligger runder 90 % av industrienes gjennomsnitt (417 725 kr i året).
For NNN gjelder dette Egg- og fjærfekjøttindustrien og Baker- og konditoroverenskomsten.

For å få alle detaljer om meklingsresultatet kan du lese protokollen her.  (PDF)

Uravstemning
Alle medlemmene skal nå ta stilling til resultatet i uravstemning. NNN-klubbene vil i løpet av få dager få tilsendt materiell med utfyllende informasjon om meklingsresultatet og reglene for uravstemningen. Svarfristen til LO er 26. april.

– Forbundsleder Jan-Egil Pedersen sier i en kommentar at han er godt fornøyd med resultatet og glad for at forbundsstyret også anbefaler medlemmene å stemme JA.

Forbundsvise tilpasningsforhandlinger
Som en del av tariffoppgjøret ble det gjennomført forbundsvis tilpasningsforhandlinger for alle overenskomster i NNN 19.-20.mars. Resultatet av disse forhandlingene inngår i uravstemningen. I disse forhandlingene var det avsatt 0,30 kr per time. I noen områder er det avtalt å betale dette som et generelt tillegg, i andre avtaler er det enighet om å øke fagbrevtillegget eller øke ansiennitetstilleggene.

Minstelønn
Minstelønnssatsen i alle NNNs overenskomster skal heves med kr 4,- til kr. 180,70 per time. Minstelønnshevingen er inkludert det generelle tillegget og eventuelt lavlønnstillegg.

Matpenger
Ny matpengesats er kr. 86,50.

Se protokollene fra forbundsvise tilpasningsforhandlinger her. (PDF)

Alle endringer gjelder fra 1.april.


Flyer LO Tariff18 Norsk
Flyer LO Tariff18 Engelsk
Flyer LO Tariff18 Spansk
Flyer LO Tariff18 Polsk