Aarets_tillitsvalgt_webÅrets tillitsvalgt i Møre og Romsdal ble Grazyna Lygo fra Norsk Dyremat AS. Her er hun med en imponert Tor Arne Solbakken.

Hans Bjarne Tennøy, NNNs fylkeskoordinator for Møre og Romsdal, sendte inn forslag på vegne av avdeling 81 Nordmøre og Romsdal, på Grazyna Lygo som årets tillitsvalgt i Møre og Romsdal. Grazyna ble enstemmig valgt blant 6 kandidater.


Tariffavtale
Aarets_tillitsvalgt_web2
Grazyna, som er fra Polen, tok på seg vervet som tillitsvalgt i en bedrift som på den tiden var uten tariffavtale. Grazyna startet som tillitsvalgt uten å kunne språket spesielt godt, ei heller kulturen, hun og de andre medlemmene arbeidet hardt for å få på plass en tariffavtale på bedriften.
Nå har de en velfungerende klubb på bedriften. Bedriften har siden juni 2014 hatt tariffavtale, og 5 av 13 ansatte er medlemmer i NNN.

Norsk Dyremat AS ligger på Frei i Kristiansund kommune. 


Bilde forside Grazyna Lygo gratuleres av Tor Arne Solbakken