Torsdag denne uken fikk NNNs forbundsstyre besøk av Arild Grande, som leder Aps nye arbeidslivsutvalg «Arbeidstakerne i det nye arbeidslivet». 

Arbeidslivet er i rask endring. Innenfor flere bransjer oppleves et økt press mot arbeidstakerne, med utstrakt bruk av innleie, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Ny digital teknologi gjør nye forretningsmodeller mulig noe som også vil påvirke arbeidslivet.

Arild Grande fortalte om oppgaven som utvalget har, dette vil si analysere, hente erfaringer, forslå og fremme tiltak.

Arbeiderpartiet ønsker et ryddig, trygt og organisert arbeidsliv basert på faste, hele stillinger og et regelverk for arbeidslivet som legger til rette for nyskaping og en effektiv bruk av samfunnets ressurser. Arbeidslivsutvalget har sett på hvordan dette kan sikres i et arbeidsliv i rask endring, både i privat og offentlig sektor.

– Nå håper jeg på en god debatt, avsluttet han sitt innlegg med og viste hvilke hovedgrep som utvalget går for. 

Det fikk han, det ble mange gode spørsmål, innspill og oppfordringer fra forbundsstyret i NNN.

Partiorganisasjonen har frist til 1. desember med å fremme forslag, og utvalget vil skal legge frem en endelig innstilling til partiorganisasjonen før landsmøtet.

Takk til Arild Grande for veldig bra innlegg.

Her finner du Arbeidslivsutvalgets forslag (PDF)