Behov for kandidater til læreplanarbeidet

Høsten 2018 skal de nye læreplanene i samtlige yrkesfag skrives. NNN deltar i et faglige råd, Restaurant- og matfag (RM). Vi ønsker innspill til personer som kan delta i læreplangruppene.

Utdanningsdirektoratet (Udir) oppnevner læreplangrupper etter forslag fra de faglige råd, men arbeidslivets parter må selv finne fagpersoner til læreplangruppene. Udir har meldt at arbeidet med å utarbeide nye læreplaner på yrkesfag starter høsten 2018.

NNN ønsker særlig å få forslag på kandidater til følgende yrkesfag:

Industriell matproduksjon, kjøttfagene (kjøttskjærer, pølsemaker, slakter) og baker- og konditorfagene. Vi ønsker forslag til personer som kan sitte i læreplangrupper for hvert Vg3-lærefag (opplæring i bedrift), for hvert Vg2-område og for Vg1-læreplanene.

Hva er en læreplangruppe?

En læreplangruppe består typisk av 3-4 personer med god kunnskap om det faget de skal lage læreplan til. Læreplanen skrives av læreplangruppen i tråd med de retningslinjer for læreplaner som foreligger, og i samarbeid med Udirs avdeling for læreplaner. De faglige rådene foreslår personer til læreplangruppene som deretter oppnevnes av Udir. Etter Udirs gjeldene retningslinjer skal en læreplangruppe samlet sett bestå av medlemmer som er oppdatert på fagområdet og er framtidsrettet.

Arbeidet i en læreplangruppe blir honorert etter gjeldende satser i Udir for utvalgsgodtgjøring. Send innspill med en beskrivelse av personens fagbakgrunn, og eventuell tidligere erfaring med læreplanarbeid til merete.helland@nnn.no  Husk å nevne hvilke(n) læreplangruppe personen er aktuell for.

Frist: 1. august 2018

Les mer på Udirs nettsider

Les mer om yrkesfagene på Udirs nettsider

Foto: Kunnskapsfilm.no

Publisert: 12. juni 2018|Kategori: Forsiden, Ukategorisert|

Del:

Kommende arrangementer: