Beredskap og informasjon i forbindelse med koronavirus

Oppdaterte råd finner du her:

Oppdaterte permitteringsregler pr 16.3.20

Nye regler for dagpenger under permittering

Fakta, råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet

Coronaviruset – aktuelle arbeidsrettslige spørsmål: LO advokatene (Sykepenger, omsorgspenger, ferie mm)
Permittering – LO advokatene

Permittering og korona hva er saklig grunn: LO advokatene

Helsedirektoratet – temaside

Helsedirektoratet har vedtatt at alle som har vært utenfor Norge (foreløpig ikke Sverige og Finland) skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. 

Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet kommer med stadig oppdaterte råd. Følg med på UDs reiseinformasjon og nyheter.

Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset
Man har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at man må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om pasienten faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.
Les mer her: Nav.no

Hva er koronavirus?
• Koronavirus kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller gir det kun mild sykdom,
men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.
• Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved via dråpe- eller kontaktsmittesmitte (og gjerne da ved hosting eller nysing).

Symptomer
Vanlige symptomer er:
• Feber, hodepine, sår hals og rennende nese inntreffer først
• Det kan utvikle seg med tung pust, hoste, pustevansker og lungebetennelse. Alvorlig lungesvikt forekommer.
• Alvorlig sykdom er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer.
• Det finnes ingen spesifikk behandling mot sykdommen.

Mistenker du smitte?
Du skal ikke dra til fastlege, sykehus eller legevakt dersom du mistenker koronasmitte, du må heller:
• Ringe fastlegen din
• Ringe legevakt (på tlf.nr. 116117)

Folkehelseinstituttet anbefaler folk å kontakte lege på telefon hvis de har symptomer og har vært i en av disse situasjonene.
Vær oppmerksom på at disse rådene endrer kan endre seg svært raskt!
• I et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
• Har de siste 14 dagene vært i nærkontakt med noen som er bekreftet smitte

Hvordan unngå smitte
God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus.

• God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring! Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann
• Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.
• Det anbefales at alle som hoster og nyser bruker papir og kaster dette rett i en søppelpose. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken – aldri i hendene.
• Bruk av munnbind anbefales ikke for friske personer. Feilbruk forekommer ofte, og personer som bruker munnbind, tar seg oftere til ansiktet noe som kan øke smittefaren
• Du bør, om mulig holde minst en meters avstand til personer med luftveissymptomer

Foto: Colourbox