Regjeringen bevilger kr. 6,5 millioner til Konkurransetilsynet for å følge opp konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Næringsministeren varslet også at det vil komme en egen stortingsmelding om dagligvarehandelen. Dette kom frem under regjeringens fremlegging av revidert nasjonalbudsjett på tirsdag.

Konkurransetilsynet vil bruke pengene til å ansette 6-7 nye årsverk som skal jobbe direkte med dagligvaremarkedet. Tilsynet vil dermed bli mer synlig og ha tettere kontakt med dagligvarekjedene og leverandørene.

Næringsministeren varslet også at det vil komme en egen stortingsmelding om dagligvarehandelen. Meldingen vil legges frem våren 2020, og gi en omfattende vurdering av ulike tiltak for å bedre konkurransen i markedet.

– Dette er tiltak vi fornøyd med, sier leder i NNN Anne Berit Aker Hansen. «Lov om god handelsskikk», bevilgning til Konkurransetilsynet og en stortingsmelding. Dette er positive tiltak som bør føre til en bra oppfølging av konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.

Foto: faksimile fra Nationen 13. mai 2019