Torsdag og fredag i forrige uke møttes bransjeutvalgene for Meierioverenskomsten og Melkebearbeidende Industri hos NNN.

De ulike selskapene i meieri- og melkebearbeidende bransje har mange av de samme utfordringene, så konferansen var veldig viktig for alle. Det var deltakere fra Tine, Q-meieriet, Hennig Olsen Is, O KAVLI AS og Diplom-Is.

Det var mange poster på programmet disse dagene; den politiske situasjonen for meieriindustrien, hvordan påvirkes våre medlemmer av dette, tariffavtalene, de ansattes forhold, strategi for samarbeid på tvers, var noen av temaene på programmet.

Konkurranseevne

– Norsk melk må ha best mulig konkurransekraft i møte med importerte landbruksvarer. Vi må opprettholde konkuranseevnen til norsk melk, sier bransjeansvarlig i NNN Ann Elise

For forbundet er det viktig med en sunn konkurranse på norsk melk, vi ser med bekymring på den stadige økende importen.

Meieri og iskremindustrien er en bransje som er avhengig av en aktiv og god landbrukspolitikk, og deltagerne diskuterte de ulike ordningene som skal sikre produksjon av norsk melk i hele landet.

– Vi har hatt en veldig bra konferanse, og vi fikk satt lys på felles utfordringer for bransjen, sier hun og understreker at uten norsk melk vil det ikke være noen iskrem eller meieri industri i Norge.


De som var med på konferansen:
Meierioverenskomsten: Tor Arne Johansen, Egil Torland, Dag Rune Herting, Line Haugland, Kåre Pedersen, Lizz Trine Amoroso, Inger Tayuzak
Melkebearbeidende Industri: Anh Phuong Thi Tran, Martin Vedum Volden, Bjørn Nottveit Larsen og Tor Gunnar Westerheim.