De vedtatte uttalelsene på NNN-landsmøtet viser en tydelig politisk retning for de neste fire årene


NNNs landsmøtet hadde mange politiske og organisatoriske debatter. Gjennom landsmøteuken ble det vedtatt 13 uttalelser, mens det på landsmøte for fire år siden ble vedtatt ti.

– Alle uttalelsene har i seg viktige elementer, som griper inn i både arbeidsdagen og hverdagen til våre tillitsvalgte og våre medlemmer. Derfor ble det så mange uttalelser denne gangen, sier leder av redaksjonskomitéen Jarle Wilhelmsen.

Tydelige standpunkt
– Flere av uttalelsene dekker også områder hvor NNN ikke har hatt en så tydelig politikk tidligere. Vi har nå fått på plass tydelige standpunkter som vi kan jobbe med i den kommende fireårsperioden, sier Wilhelmsen.


– Det ble jobbet veldig grundig med uttalelsene, og mange av de forslagene som kom inn i forkant av landsmøtet er inkludert. Det ble derfor ikke de omfattende debattene på landsmøtet om hva som skulle være selve innholdet i dem, sier Wilhelmsen.

Hurdalsplattformen
– NNN sendte en rekke politiske innspill til Ap og Sp da de forhandlet fram «Hurdalsplattformen» i høst. På mange områder har Regjeringen enten allerede levert god politikk eller har positive standpunkter inkludert i plattformen. Dette gjør det politiske arbeidet en god del enklere for oss i NNN, men vi er på ingen måte i mål, og vi skal passe på at Regjeringen innfrir løftene i løpet av denne fireårsperioden, avslutter Wilhelmsen.

Les alle de vedtatte uttalelsene her.

Publisert: 7. desember 2021|Kategori: Landsmøte 2021|

Del:

Kommende arrangementer: