Tillitsvalgte fra hele landet møtte frem med faner og plakater utenfor Stortinget i dag for å markere at vi må ha pensjon fra første krone. 

 Flere hundre tillitsvalgte fra mange forbund og organisasjoner var møtt frem for å vise sin misnøye med politikerne og arbeidsgiverne som ikke vil støtte vårt krav om obligatorisk tjeneste pensjon fra første krone. De fremmøtte fikk god støtte fra venstresiden av politikken som mener vårt krav er rettferdig og solidarisk.

– Det passet utrolig fint at markeringen ble denne uken, for vi har temakonferanse på Sørmarka og det er veldig mange våre tillitsvalgte fra hele landet som er med, sier nestleder i forbundet Anne Berit Aker Hansen, her sammen en mange av våre tillitsvalgte og flotte faner.

Dette er pensjon fra første krone
I dag får om lag 1 million arbeidstakere i privat sektor ikke pensjonsopptjening på noe av inntekten under 1 G, som per 1.5.18 er 96.883 kroner. Dette innebærer at en ansatt med lav lønn ikke får pensjonsopptjening på en langt større andel av lønnen enn en ansatt med høy lønn.

Det er på høy tid å forbedre og gjøre pensjonssystemet mer rettferdig. Nå må Stortinget sikre at også lavtlønte i privat sektor – og særlig kvinner – får samme pensjonsrettigheter som høytlønte i privat sektor og ansatte i offentlig sektor. Nå kommer pensjonssaken endelig opp i Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV. En lovendring vil bety særlig mye for dem som har lav inntekt og en dårlig tjenestepensjon i dag.

Ungdommen vår
NNN DSU var også tilstede under dagens demonstrasjon utenfor stortinget, og leder av ungdomsutvalget Erik Malmin Stangeland hadde mye å si om dagens ordning.

– Dagens lov om obligatorisk tjenestepensjon har usosiale mangler. Ifølge loven trenger ikke arbeidsgivere å betale inn pensjon fra første krone. De trenger heller ikke å inkludere dem som er under 20 år, har stillingsbrøker på mindre enn 20 prosent, eller for arbeidsforhold som varer kortere enn 12 måneder. Dette går ut over folk som allerede står svakt i arbeidslivet. Det rammer vikarer, unge, deltidsansatte og ansatte i lavtlønnsyrker sier en fortvilt leder av ungdomsutvalget i NNN.

Erik Malmin Stangeland fortalte videre at NNN ungdommen har møtt flere andre forbunds ungdommer, og sammen har de sendt brev til finanskomiteen, for at de skal skjønne viktigheten med dagen forslag.