Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak og virkemidler for å redusere miljøkonsekvensene av engangsprodukter av plast.

Elvestuen vil i tillegg til et forbud mot flere engangsartikler i plast, se på tiltak mot andre engangsartikler som utgjør et miljøproblem. Gruppen skal levere sine første forslag allerede 15. september i år.

Plast på avveie i natur og marint miljø gjør store skader som burde vært unngått. Bedrifter og næringsliv engasjerer seg for å løse dette miljøproblemet.

LO og NHO samarbeider
Arbeidsgruppen består av representanter fra næringslivet, miljøorganisasjonene og fagbevegelsen. Stein Hagala, forbundssekretær i NNN vil sammen med Arild Theimann, spesialrådgiver i Industri Energi være LOs representanter i utvalget.

– Jeg føler meg veldig fornøyd med å få være med på et så spennende prosjekt. Plast i natur og miljø har blitt en stor belastning, dette har jeg vært veldig opptatt av bestandig og jeg gleder meg til å jobbe med dette, sier Stein Hagala i NNN. 

Forbud
– Engangsartikler av plast utgjør en viktig kilde til marin forsøpling. Derfor forbyr vi produkter som engangsbestikk i plast, engangstallerkner, q-tips og ballongpinner. I tillegg setter jeg nå ned en arbeidsgruppe som skal se på tiltak mot for eksempel sigarettsneiper, kaffekopper til take away, plastposer til frukt og grønt og innpakningspapir til chips og snacks, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Arbeidsgruppen skal bestå av representanter fra næringslivet og miljøorganisasjonene. Gruppen skal komme med forslag til hvordan vi kan redusere miljøkonsekvensene av engangsprodukter av plast som ikke berøres av det varslede forbudet. Det inkluderer områder hvor det kan inngås en avtale mellom departementet og næringslivet.

– En viktig oppgave for arbeidsgruppen vil være å se på materialer som kan erstatte plast i engangsprodukter som i dag bidrar til forsøpling av havet og naturen i Norge. Arbeidsgruppen skal vurdere tiltak som kan inngå i en fremtidig avtale mellom departementet og næringslivet om engangsartikler, sier Elvestuen.

Regjeringen har varslet forbud mot engangsbestikk og -tallerkener, spisepinner, sugerør, q-tips og rørepinner i plast innen et år.

Arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i EUs kommende direktiv om engangsartikler av plast. Direktivet setter mål for å redusere miljøkonsekvenser av engangsartikler av plast. Samtidig er det grunn til å se på ytterligere tiltak mot engangsprodukter av plast i Norge.

Arbeidsgruppen skal i tillegg til å levere sine første forslag allerede 15. september i år, komme med en endelig rapport 1. mars 2020.

Du kan lese mandatet for arbeidsgruppen her.

Du kan se hvem som sitter i arbeidsgruppen her.

LO og NHO samarbeider om å redusere plast-forsøpling

Tekst: Regjeringen.no/NNN
På foto: Stein Hagala, forbundssekretær NNN