Enighet i SAMFO


Forhandlingene mellom LO og SAMFO om årets hoved tariffoppgjør ble ferdig tirsdag 8. mai etter to dager med forhandlinger. 

Resultatet er i tråd med meklingsresultatet i LO-NHO-oppgjøret, både når det gjelder økonomisk ramme, endringer i AFP og et nytt slitertillegg blant annet.

Forhandlingsprotokoll LO-SAMFO fra 8.mai

I tillegg til de samordna forhandlingene mellom LO og SAMFO ble det gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger med en økonomisk ramme på kr. 0,30.
I disse forhandlingene ble de enighet om 1 kr i økning på fagbrevtillegget for Konservesfabrikker/Røra Fabrikker.
For Baker – og Konditorfagene ble det også enighet om å øke fagbrevtillegget med kr. 1.

Det ble i tillegg opprettet et nytt pkt. i § 6.3 i overenskomsten for Baker- og Konditorfagene:
«Etter forhandlinger mellom de tillitsvalgte og bedriftsledelsen er det anledning til individuell lønnsfastsettelse ut i fra kompetanse eller ansvar som for eksempel diplombaker».

Forhandlingsutvalget besto av: Asle Tronstad, Grete Troset Salberg og Knut Berg

Forhandlingsprotokoll Baker og Konditorfagene (pdf)

Forhandlingsprotokoll Konservesfabrikker og Røra Fabrikker (pdf)


Resultatet skal nå ut til uravstemning.

Publisert: 9. mai 2018|Kategori: Forsiden, Tariff 2018|

Del:

Kommende arrangementer: