Enighet i forhandlingene for Baker og konditor


NNN og NHO Mat og Drikke ble enige i tariffoppgjøret for arbeidstakere som går på overenskomsten for Baker- og konditorfagene

NNN og NHO Mat og Drikke kom tidlig fredag morgen frem til en forhandlingsløsning i årets tariffoppgjør.

Hovedpunktene fra oppgjøret er:
– Det gis et generelt tillegg på kr 4,00
– Minstelønnssatsen heves med kr 6,23 til 199,78
– Matpengesatsen økes med kr. 6,00 til 96,00
– Fagbrevtillegget økes med kr. 1,50 til 12,50
– Nattillegget reguleres automatisk med 25% av generelle tillegg, tilsvarende kr 1

– Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet etter til dels krevende forhandlinger, sier bransjeansvarlig Ingunn Ekremsæter.

Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget.

Resultatet skal nå stemmes over på uravstemning blant de medlemmene som går på overenskomsten for Baker og konditor.

Frist er satt til 15. juni. Vi legger ut resultatet på våre nettsider når uravstemning er gjennomført.

Enighetsprotokoll

Forhandlingsutvalg:
Sonja Iversby, Mesterbakeren
Roar Bakkejord, Bakehuset
Kjell Arne Ness, Bakehuset
Robert Jensen, Mesterbakeren
Raymond Leibach, Bakehuset Nord-Norge

Fra forbundet deltok:
Tove Berit Berg, NNN
Ingunn Ekremsæter, bransjeansvarlig NNN

Publisert: 20. mai 2022|Kategori: Tariff, Tariffoppgjøret 2022|

Del:

Kommende arrangementer: