Enighet i forhandlingene for Idun

NNN og NHO Mat og Drikke kom til enighet i forhandlingene torsdag 19 mai.

Hovedpunktene fra oppgjøret er:
– Minstelønnssatsen heves med kr 6, 23 pr. time, til ny sats kr. 199,78 pr. time.
– Generelt tillegg til alle på kr. 4.- pr. time.
– Fagbrevtillegget økes med kr. 1. til kr 13,- med utgående effekt
– Ansiennitetstillegget etter 8 år økes med kr 1,- til kr 3,25 med utgående effekt
– Det generelle smusstillegget økes med kr 3,- til kr 10,- pr time
– Matpengesatsen økes til kr. 96,-

Oppgjøret er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget.

– Vi er fornøyd med at vi oppnådde enighet, sier forhandlingsleder i NNN, Grete Troset Salberg.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler forhandlingsresultatet, som går ut til uravstemning med svarfrist den 17 juni. Vi legger ut resultatet på våre nettsider når uravstemning er gjennomført.

Overenskomsten omfatter 101 medlemmer i 5 bedrifter.

Enighetsprotokoll

Forhandlingsutvalget ha bestått av:
Roar Kjønniksen, Idun Nora, Vidar Dahl, Idun Industrier og Janne Halvorsen, Idun Rygge.

Fra forbundet deltok: bransjeansvarlig Grete Troset Salberg og Line Grønmo Haugland.

For øvrige spørsmål ta kontakt med bransjeansvarlig:
Grete Troset Salberg, mobil: 906 78 463, E-post: grete.troset.salberg@nnn.no

Publisert: 19. mai 2022|Kategori: Tariff, Tariffoppgjøret 2022|

Del:

Kommende arrangementer: