Enighet i forhandlingene for Mat og drikkevareindustrien – Virke og NNN

NNN og Virke ble enige i tariffoppgjøret for arbeidstakere som går på overenskomsten for Mat og drikkevareindustrien

NNN og Virke kom tirsdag frem til en forhandlingsløsning i årets tariffoppgjør.

Hovedpunktene fra oppgjøret er:
– Det gis et generelt tillegg på kr 4,00
– Minstelønnssatsen heves med kr 6,23 til kr 199,78
– Matpengesatsen økes med kr. 6,00 til kr 96,00
– Fagbrevtillegget økes med kr. 1,50 til kr 13,50
– Ansiennitetstillegget økes med kr 0,50 kr 3,00 etter 3 år

– Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet sier bransjeansvarlig Grete Troset Salberg.

Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget.

Resultatet skal nå stemmes over på uravstemning blant de medlemmene som går på overenskomsten for Mat og drikkevareindustrien.

Frist er satt til 31.08.22

Vi legger ut resultatet på våre nettsider når uravstemning er gjennomført.

Enighetsprotokoll

Forhandlingsutvalg:
Gunnhild Harang Grande Røra Fabrikker AS
Lars Erik Bråten Hvebergsmoen Potetpakkeri AS
Duc Hai Nguyen Bama Industri avd Salater
Fredy Perez Bama Blomster Trading AS

Fra forbundet:
Grete Troset Salberg, bransjeansvarlig
Jarle Wilhelmsen

Publisert: 20. juni 2022|Kategori: Tariff, Tariffoppgjøret 2022|

Del:

Kommende arrangementer: