Enighet i forhandlingene for Meieriindustrien


NNN og NHO Mat og Drikke ble enige i tariffoppgjøret for i overkant av 2.200 arbeidstakere i meieriindustrien. 

NNN og NHO Mat og Drikke kom natt til fredag frem til en forhandlingsløsning i årets tariffoppgjør.

Hovedpunktene fra oppgjøret er:

– Minstelønnssatsen heves med kr 6, 23 pr. time, til ny sats kr. 199,78 pr. time.

– Generelt tillegg til alle på kr. 4.- pr. time.

– Fagbrevtillegget økes med kr. 1. kr uten utgående effekt

– Ansiennitetstillegg på kr. 1,50.- for alle over 2. års sats, med utgående effekt.

– Lønnsgruppe 3 reguleres med kr. 1.- pr. time uten utgående effekt.

– Matpengesatsen økes til kr. 96

– Vi er fornøyde med å ha kommet i mål etter til dels krevende forhandlinger.
sier bransjeansvarlig Ann Elise Hildebrandt.

Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget.

Enighetsprotokoll

Resultatet skal nå stemmes over på uravstemning blant de 2.200 medlemmene som går på Meierioverenskomsten.

Frist er satt til 08. juni. Vi legger ut resultatet på våre nettsider når uravstemning er gjennomført.

Forhandlingsutvalget har bestått av:
Forhandlingsutvalget har bestått av: Line Grønmo Haugland, Lars Olav Iversen, Kåre Pedersen, Lizz Trine Hegdal Amoroso, Dag-Rune Herting og Tor Arne Johansen

Fra forbundet deltok: Yngve Hansen og Ann Elise Hildebrandt

For øvrige spørsmål, ta kontakt med:
Ann Elise Hildebrandt, Mobil: 907 44 011, E-post: ann.elise.hildebrandt@nnn.no

Publisert: 13. mai 2022|Kategori: Tariff, Tariffoppgjøret 2022|

Del:

Kommende arrangementer: