Enighet i forhandlingene for overenskomsten for Baker og konditorfagene


NNN og Virke ble enige i tariffoppgjøret for arbeidstakere som går på overenskomsten for Baker og konditorfagene.

NNN og Virke kom onsdag ettermiddag frem til en forhandlingsløsning i årets tariffoppgjør.

Hovedpunktene fra oppgjøret er:
– Det gis et generelt tillegg på kr 4,00
– Minstelønnssatsen heves med kr 6,23 til 199,78
– Matpengesatsen økes med kr. 6,00 til 96,00
– Fagbrevtillegget økes med kr. 1,50 med utgående effekt

– Vi er fornøyde med å ha oppnådd enighet i forhandlingene om det økonomiske, og tekst om at det lokalt skal drøftes tiltak som styrker samarbeidet og organisasjonsgraden i bedriftene, sier bransjeansvarlig Ingunn Ekremsæter.

Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget.

Resultatet skal nå stemmes over på uravstemning blant de medlemmene som går på overenskomsten for Baker og konditorfagene.

Frist er satt til 31.08 2022 kl 12.00.

Vi legger ut resultatet på våre nettsider når uravstemning er gjennomført.

Enighetsprotokoll

Forhandlingsutvalg:
Knut Roar Berg, Goman Østfold
Kamilla Bådsvik, Goman Nordland
Morten Skoland, Goman Sørlandet

Fra forbundet:
Ingunn Ekremsæter, bransjeansvarlig og 1. nestleder Jarle Wilhelmsen

Publisert: 22. juni 2022|Kategori: Tariff, Tariffoppgjøret 2022|

Del:

Kommende arrangementer: