Partene kom til enighet om opprettelse av ny overenskomst for Mat- og Drikkevareindustrien med Hovedorganisasjonen Virke den 18. november.

Det gis et generelt tillegg på kroner 0,50 fra 1. mai.

Minstelønnssatsen øker med kroner 5,60 pr. time til kroner 189,30, inkludert det generelle tillegget, fra 1. mai.

Fagarbeidertillegget er hevet med kroner 0,75 pr. time til kroner 12,- fra 1. oktober. Økningen gis ikke utgående effekt.

Vi har fått en presisering av daglig arbeidstid i overenskomsten og sikret fortsatt lokal forhandlingsrett på spørsmål knyttet til arbeidstid.

Det tas inn en bestemmelse i overenskomsten om at bedriftene ikke har anledning til å forskjellsbehandle de ansatte når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Oppgjøret er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget.

– Vi er fornøyd med at vi har fått opprettet en ny overenskomst med Hovedorgansiasjonen Virke, sier forhandlingsleder i NNN, Grete Troset Salberg.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler forhandlingsresultatet, som går ut til uravstemning med svarfrist den 27. november.

Enighetsprotokoll