Enighet i forhandlingene mellom NNN og NHO Mat og Drikke for Kjøttindustrien

Enighet i forhandlingene mellom NNN og NHO Mat og Drikke for overenskomsten for Kjøttindustrien

NNN og NHO Mat og Drikke kom godt over midnatt frem til enighet i årets tariffoppgjør.

Hovedpunktene fra oppgjøret er:

– Minstelønnssatsen heves med kr 6,23 til kr. 199,78
– Fagbrevtillegget økes med kr. 2.-
– Generelt tillegg på kr. 4.-
– Matpengesatsen økes til kr. 96.-
– For arbeid etter ordinær arbeidstid, fra 18:00 – 21:00 økes tillegget til kr. 34.- pr. time

Forhandlingsutvalget var fornøyd med resultatet sier bransjeansvarlig Stein Hagala.

Les Enighetsprotokoll her.

Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget.
Oppgjøret sendes nå ut til uravstemning med svarfrist 8. juni

Forhandlingsutvalget har bestått av: Roger Vangen, Kjell Sjursen, Bjørn Moastuen,
Ken Ove Sletthaug og Kenneth Johansen

Fra forbundet deltok: Stein Hagala og Tove Berit Berg
For evt. spørsmål, ta kontakt med: Stein Hagala, E-post: stein.hagala@nnn.no eller tlf: +47 950 62 915

Publisert: 5. mai 2022|Kategori: Tariff, Tariffoppgjøret 2022|

Del:

Kommende arrangementer: