Forhandlingsresultatet på overenskomst Kjøttindustrien er vedtatt etter uravstemning.

Forhandlingsresultatet på overenskomst Kjøttindustrien er vedtatt etter uravstemning onsdag 8. juni.

Hovedpunktene fra oppgjøret er:

– Minstelønnssatsen heves med kr 6,23 til kr. 199,78
– Fagbrevtillegget økes med kr. 2.-
– Generelt tillegg på kr. 4.-
– Matpengesatsen økes til kr. 96.-
– For arbeid etter ordinær arbeidstid, fra 18:00 – 21:00 økes tillegget til kr. 34.- pr. time

Les Enighetsprotokoll her.

Forhandlingsresultatet på overenskomst Kjøttindustrien er vedtatt etter uravstemning.

Forhandlingsutvalget har bestått av: Roger Vangen, Kjell Sjursen, Bjørn Moastuen,
Ken Ove Sletthaug og Kenneth Johansen

Fra forbundet deltok: Stein Hagala og Tove Berit Berg
For evt. spørsmål, ta kontakt med: Stein Hagala, E-post: stein.hagala@nnn.no eller tlf: +47 950 62 915

Publisert: 8. juni 2022|Kategori: Tariff, Tariffoppgjøret 2022|

Del:

Kommende arrangementer: