Partene kom til enighet i de ordinære forhandlingene den 9. november om følgende nye punkter i tariffavtalen til Margarinfabrikkene.

Det gis et generelt tillegg på kroner 0,50 fra 1. mai.
Minstelønnssatsen øker med kroner 5,60 pr. time til kroner 189,30, inkludert det generelle tillegget, fra 1. mai.

Fagarbeidertillegget er hevet med kroner 0,75 pr. time til kroner 12,- fra 1. mai, økningen får utgående effekt.

Det ble også oppnådd enighet om å øke 3. års satsen med kr. 0,50 slik at den nye teksten vil lyde » etter 3 år i bransjen ytterligere kr. 2,50 pr. time», økningen er fra 1. mai

Det tas inn en bestemmelse i overenskomsten om at bedriftene ikke har anledning til å forskjellsbehandle de ansatte når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Oppgjøret er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget.

– Vi er fornøyd med at vi oppnådde enighet, sier forhandlingsleder i NNN, Grete Troset Salberg.

Overenskomster omfatter 105 medlemmer i 4 bedrifter.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler forhandlingsresultatet, som går ut til uravstemning med svarfrist den 4. desember.

Enighetsprotokoll

Forhandlingsutvalg:
Bransjesekretær Ingunn Ekremsæter, bransjeansvarlig og forhandlingsleder Grete Troset Salberg, Hans Arne Halvorsen, Mills Fredrikstad og Trond Ryen Aspvik, Pals.
Tom Olafsen, Mills Fredrikstad – var ikke tilstede da bildet ble tatt.