Partene kom til enighet i de ordinære forhandlingene den 14. og 15. oktober om følgende nye punkter i tariffavtalen til Møller- og Fôrblanderier.

Det gis et generelt tillegg på kroner 0,50 fra 1. mai.

Minstelønnssatsen øker med kroner 5,60 pr. time til kroner 189,30, inkludert det generelle tillegget, fra 1. mai.

Fagarbeidertillegget er hevet med kroner 1 pr. time til kroner 12,- fra 1. oktober. Økningen gis utgående effekt.
Smusstillegget økes med kroner 1,50 pr. time til kr 13, – fra 1. oktober
Kjeleoperatørbevis (tidligere blått kjelepassersertifikat) økes med kr 0,50 til kr 1,50 pr time fra 1. mai.
Nytt tillegg kjelepassersertifikat (tidligere rødt kjelepassersertifikat) kr 3,50 pr time fra 1. mai.

Vi har fått en presisering av daglig arbeidstid i overenskomsten og sikret fortsatt lokal forhandlingsrett på spørsmål knyttet til arbeidstid.

Det tas inn en bestemmelse i overenskomsten om at bedriftene ikke har anledning til å forskjellsbehandle de ansatte når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Oppgjøret er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget.

– Vi er fornøyd med at vi har fått gjennom viktige krav for bransjen, sier forhandlingsleder i NNN, Ingunn Ekremsæter.


Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler forhandlingsresultatet, som går ut til uravstemning med svarfrist den 20. november.

Enighetsprotokoll

Forhandlingsutvalg: 
Tormod Amundsen, Norgesmøllene Vaksdal, Arnfinn Evensen, Strand Unikorn, Forhandlingsleder Ingunn Ekremsæter, Lars Erik Gundersen, Felleskjøpet, Kambo og bransjesekretær Stein Hagala.