Partene kom til enighet i de ordinære forhandlingene den 16. november 2020.

Partene kom til enighet om følgende nye punkter i tariffavtalen til Melkebearbeidende Industri:

Det gis et generelt tillegg på kroner 0,50 fra 1. mai.

Minstelønnssatsen øker med kroner 5,60 pr. time til kroner 189,30, inkludert det generelle tillegget, fra 1. mai.

Fagarbeidertillegget er hevet med kroner 1,50  pr. time til kroner 12,- hvor av 1 kr gis med utgående effekt fra 1. oktober.

Matpengesatsen heves til kr. 90.-

Det tas inn en bestemmelse i overenskomsten om at bedriftene ikke har anledning til å forskjellsbehandle de ansatte når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Oppgjøret er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler forhandlingsresultatet, som går ut til uravstemning med svarfrist den 10. desember.

Tariffavtalen omfatter 309 medlemmer i 7 virksomheter.

Enighetsprotokoll

Forhandlingsutvalg:
Eva Nistad Hennig Olsen IS , Bjørn Nottveit O Kavli as, – på teams: Martin Volden Q meieriet Gausdal, Tor Gunnar Westerheim Q meieriet Jæren og forhandlingsleder Ann Elise Hildebrandt.