Fem timer på overtid kom partene til enighet.

Det gis et generelt tillegg på kroner 0,50 fra 1. mai.

Minstelønnssatsen øker med kroner 5,60 pr. time til kroner 189,30, inkludert det generelle tillegget, fra 1. mai.

Fagarbeidertillegget er hevet med kroner 1,50 pr. time til kroner 13,50 fra 1. oktober.

Vi har fått en presisering av daglig arbeidstid i overenskomsten og sikret fortsatt lokal forhandlingsrett på spørsmål knyttet til arbeidstid.

Det er også enighet om at viktige dokumenter for ansatte og tillitsvalgte bør foreligge på norsk, fordi det er blitt vanlig at bedrifter benytter engelsk som arbeidsspråk.

Det tas inn en bestemmelse i overenskomsten om at bedriftene ikke har anledning til å forskjellsbehandle de ansatte når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Oppgjøret er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget.

– Det har vært en krevende mekling men vi er fornøyd med at vi er kommet i havn, særlig på spørsmålet om arbeidstid, sier forhandlingsleder i NNN Ann Elise Hildebrandt.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler meklingsresultatet, som går ut til uravstemning med svarfrist den 13. november.

Forhandlingsutvalget: Erik Torkelsen, Ringnes, Roar Ellingvåg, Ringnes, Anne Berit Aker Hansen forbundsleder NNN,  Jan Mære, Hansa CB, Jan Vidar Hansen, Coca Cola, Andreas J. Aspevold, Voss Production og bransjeansvarlig Ann Elise Hildebrandt.

Riksmeklerens møtebok