Like over midnatt kom partene til enighet.

Det gis et generelt tillegg på kroner 0,50 fra 1. mai.

Minstelønnssatsen øker med kroner 5,60 pr. time til kroner 189,30, inkludert det generelle tillegget, fra 1. mai.

Et vanskelig punkt i meklingen har vært knyttet til spørsmål om arbeidstidbestemmelsene i overenskomsten. Her har vi oppnådd forbedringer som vi er fornøyde med, sier forhandlingsleder for NNN, Stein Hagala.

Oppgjøret er ellers i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler meklingsresultatet, som går ut til uravstemning med svarfrist den 13. november.

Protokoll kjøttindustrien

Riksmeklerens møtebok