Enighet i oppgjøret for Fiskeindustrien


NNN og Sjømat Norge ble enige i tariffoppgjøret for i overkant av 3.200 arbeidstakere i fiskeindustrien.

NNN og Sjømat Norge kom torsdag kveld frem til en forhandlingsløsning i årets tariffoppgjør.

Hovedpunktene fra oppgjøret er:

– Det gis et generelt tillegg på kr 4,00
– Minstelønnssatsen heves med kr 6,23 til 199,78
– Matpengesatsen økes med kr. 6,00 til 96,00
– Fagbrevtillegget økes med kr. 2.00
– Ansiennitetstillegget økes med 0,50

– Vi er fornøyd med å ha kommet i mål etter til dels krevende forhandlinger sier bransjeansvarlig Ann Solveig Sørensen,

Det ble tidligere i vår forhandlet ny minstelønnssats i overenskomstene mellom NNN og Sjømat Norge/NHO Mat og Drikke.
Minstelønnssatsen i overenskomstene økte pr 1. mai 2022 med kr. 6,23 pr. time til kr. 199,78 pr. time.

Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget.

Resultatet skal nå stemmes over på uravstemning blant de 3.200 medlemmene som går på Fiskeindustrioverenskomsten.

Frist er satt til 8. juni. Vi legger ut resultatet på våre nettsider når uravstemning er gjennomført.

Forhandlingsutvalget har bestått av:
Endre Sekse, Pelagia avd. Måløy, Bjarne Kristiansen, Lerøy Norway Seafood, Tove Olsen, Lerøy Fossen, Janne Jensen, Cermaq avd Steigen og Roald Jensen, Mowi

Fra forbundet deltok: Bransjeansvarlig Ann-Solveig Sørensen og Yngve Hansen.

Enighetsprotokoll

For øvrige spørsmål, ta kontakt med:
Ann-Solveig Sørensen, Mobil: +47 926 14 685 E-post: ann.solveig.sorensen@nnn.no

Publisert: 5. mai 2022|Kategori: Tariff, Tariffoppgjøret 2022|

Del:

Kommende arrangementer: