Enighet i oppgjøret for Margarinfabrikkene

NNN og NHO Mat og Drikke kom torsdag ettermiddag frem til enighet i årets tariffoppgjør.

Hovedpunktene fra oppgjøret er:
– Minstelønnssatsen heves med kr 6,23 til kr. 199,78
– Ansiennitet etter tre år økes med kr. 0,75.
– Fagbrevtillegget økes med kr. 1.50. Utgående effekt.
– Generelt tillegg på kr. 4.-
– Matpengesatsen økes til kr. 96.-

– Forhandlingsutvalget var fornøyd med resultatet sier forhandlingsleder Stein Hagala.

Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget.
Oppgjøret sendes nå ut til uravstemning med svarfrist 17. juni.

Enighetsprotokoll

Forhandlingsutvalget har bestått av: Hans Arne Halvorsen, Mills, Tom Olavsen Mills og Lillian Pettersen, Kjelsberg
Fra forbundet deltok: Stein Hagala og Bjørn Tore Kyllo.

For evt. spørsmål, ta kontakt med: Stein Hagala, E-post: stein.hagala@nnn.no
Mobil: 950 62 915

Publisert: 19. mai 2022|Kategori: Tariff, Tariffoppgjøret 2022|

Del:

Kommende arrangementer: