For første gang siden pensjonsreformen ble vedtatt, har vi en ordning som er spesielt rettet mot de som ikke har mulighet til å stå lengre i jobb, selv om gjennomsnittlig levealder og helse for øvrig bedres.

– Endelig er dagen her – sliterordningen skal etableres! En milepæl i norsk arbeidslivshistorie, slo LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik fast under dagens markering og avtaleunderskriving.

I tariffoppgjøret i 2018 ble LO og NHO enige om en ny Sliterordning. Nå er ordningen etablert. Utbetalingene vil starte i løpet av høsten og Fellesordningen for AFP er klare til å ta imot søknader etter sommeren. 1957-kullet som kan starte uttak i 2019, vil kunne søke tilbake i tid.

Les mer på www.sliterordningen.no

Fra Sluttvederlagsordning til Sliterordning
Sluttvederlagsordningen stenges, og midlene i sluttvederlagsfondet skal overføres en ny Sliterordning. Sliterordningen skal gi en ekstra ytelse til de som går av ved 62, 63 eller 64 år. De fleste kan kompensere økende levealdersjustering ved å stå lengre i jobb, men en del har imidlertid ikke muligheter eller helse til å stå lenger.

Slitertillegget vil gjøres gjeldende for ansatte født i 1957 eller senere.

– Samtidig med etableringen av Sliterordningen tar vi farvel med Sluttvederlagsordningen. Det er litt vemodig.

– Dette er en ordning som har eksistert siden 1966, da den ble etablert av LO og NHO. Hensikten med ordningen var å bygge opp et fond slik at eldre arbeidstakere som mistet arbeidet som følge av konkurs, nedbemanning eller egen sykdom, kunne få et økonomisk vederlag til å avhjelpe en vanskelig situasjon. Sluttvederlagsordningen har vært en redningsplanke for over 2000 arbeidstakere årlig.

En verdig avgang
– Det skal ikke være noe tvil om at LO stiller seg bak prinsippene i pensjonsreformen. Allikevel har LO etterlyst en bredere politisk forståelse for at ikke alle har de samme mulighetene til å velge fritt selv hvor lenge de skal stå i jobb. Pensjonsreformen har medført at ulikhetene i pensjon vokser, sa Hessen Følsvik på markeringen.

– En verdig avgang fra arbeidslivet har i flere tiår vært noe LO har kjempet for. Og nå skal vi bruke av dette fondet for å gi slitertillegg. Vi utvikler Sliterordningen i samme ånd.

Tekst fra LO.no