Vacation Abroad Representing Worldwide Break And Airline

Selskapet Thomas Cook gikk konkurs i natt. Som en følge av konkursen besluttet Thomas Cook Airlines Scandinavia å innstille alle flygninger i Norden mandag 23. september 2019.

Thomas Cook eier reiseselskapet Ving og flyr flertallet av Vings gjester. Konkursen rammer over 6 000 nordiske reisende.

Hvis du befinner deg i utlandet, må du vente på videre informasjon. Ving har uttalt at de jobber med å få oversikt, og at de vil informere reisende så snart de vet mer om hva som skjer videre.
Alle som har kjøpt en pakkereise eller sammensatt reise gjennom Thomas Cook/Ving kan kreve bistand til hjemreise, midlertidig losji og refusjon for innbetalt forskuddsbetaling ved å fremsette krav til Reisegarantifondet.
Ordningen gjennom Reisegarantifondet gjelder ikke dersom du kun har kjøpt en ruteflybillett eller bare en hotellovernatting.

Hjemreise
Dersom du befinner deg i utlandet og trenger bistand til å komme deg hjem, kan du sende en e-post med følgende emnetittel til konkurs@rgf.no:
Ving-HJEMREISE-[FERIELAND]-[FLYPLASS I NORGE]-[DITT NAVN]
Midlertidig losji
I noen tilfeller kan det bli tale om midlertid losji i påvente av hjemreise eller at reiser gjennomføres som planlagt selv om arrangøren er konkurs. Vi anbefaler at du tar kontakt med reisearrangør.

Krav direkte fra hotellet
Vi har hørt at gjester ved enkelte hoteller har mottatt krav om betaling av oppholdet direkte fra hotellet etter at konkursen ble kjent. Vi anbefaler på et generelt grunnlag at slike krav ikke betales. Når det er sagt, har hotellet krav på betaling for utgifter (turistavgift, bar/restaurantbestillinger, utflukter osv.) som uansett skal betales direkte til hotellet ved utsjekk.

Krav på refusjon
Reiser som blir kansellert som følge av konkursen, kan kreves refundert av Reisegarantifondet. Dette innebærer at du kan kreve å få tilbake det du har betalt mot å fremlegge en kopi av reisedokumenter og kvittering på betalt reise. Utbetalinger starter normalt fra 14 dager til 1 måned etter konkurs. Krav kan fremsettes her.
Reisegarantifondet ber om at krav og henvendelser sendes på e-post og at dette vil føre til en raskere behandling av kravet enn kontakt via telefon.
Les mer på www.reisegarantifondet.no og fondets informasjonsside om konkursen her.

Reiser med andre flyselskaper
Ving skriver på sine nettsider at reiser bestilt med andre flyselskaper som British Airways, Norwegian, Thai Airways etc. ikke vil bli berørt.

Reiseforsikring
Det er viktig å være klar over at man i utgangspunktet ikke kan bruke reiseforsikringen til å dekke ekstrakostnader som følge av konkursen. Er du usikker på hva som er dekket av din reiseforsikring, anbefaler vi at du ser på forsikringsvilkårene eller tar kontakt med forsikringsselskapet.
Har du betalt ferien med et kredittkort og reisen ikke er påbegynt, kan du ha mulighet til å få igjen pengene gjennom kredittkortselskapet. Kontakt i så fall kredittkortselskapet snarest.

Alle medlemmer med LOfavør Advokatforsikring er naturligvis også velkomne til å kontakte HELP via help.no/minside eller telefon 22 99 99 99.

Medlemmer som har booket en reise med Ving gjennom LOfavør vil få informasjon fra Ving. Medlemmer som er på reise må kontakte Ving for mer informasjon. Ving oppdaterer fortløpende om situasjonen her: https://www.ving.no/aktuell-informasjon.

Kredittkort
Reklamasjonsretten ved kjøp av reise med kredittkort kan være interessant for de av kundene som her blir påført tap.
Den reisende må selv kontakte turoperatør og forsøke å løse saken. Ved streik vil turoperatør som oftest ordne med tilsvarende reise med annet flyselskap og da har man ikke tilbakeførselsrett, siden tjenesten likevel leveres. Reklamasjonsretten gjelder kun for reiser der kunden ikke får løst saken med turoperatør.

For å melde inn krav mot kredittkortselskapet må man;
• Gå inn i nettbanken
• Velg kort (Master)
• Velg reklamasjon
• Registrer saken

Telefonnummer til Sparebank1 Mastercard  73 88 44 44.