Denne uken startet forberedelsene til tariffoppgjøret 2020 med bransjevise tariffkonferanser på Sørmarka konferansehotell.

Fra mandag 27. til torsdag til 30. januar har Sørmarka vært fylt med NNN tillitsvalgte fra alle forbundets bransjer som har gått igjennom sine forslag til tariffoppgjøret.

Det var 153 påmeldte i de ulike bransjene i tillegg til bransjeansvarlige i forbundet, og som vanlig inviterte NNN gjester til konferansen, i år fikk vi besøk fra Russland og Serbia.

Det har kommet inn over 500 forslag til krav vedrørende blant annet lønn, arbeidstid, tid til tillitsvalgtarbeid og pensjon.

– Til årets oppgjør var det veldig mange krav som gikk på arbeidstid og forhandlingsrett, forteller Jarle Wilhelmsen, tariffansvarlig i forbundet.

Våre venner fra Serbia og Russland lytter ivrig under fellesmøtet

Våre venner fra Russland og Serbia besøkte flere av bransjeutvalgene og det ble utvekslet erfaringer og tips om verving og fagforeningsarbeid. 

Fellesmøtet tirsdag
Som vanlig var det fellesmøte på dag to av konferansen, hvor vi fikk besøk av LO-leder Hans-Christian Gabrielsen som holdt en flott innledning om det kommende tariffoppgjøret.

Han fremhevet spesielt viktigheten av forbundenes innsats, og sa at selv om Norge er et godt land å bo i, handler om mye mer og mange hensyn og vi trenger en sterk fagbevegelse.
Vi har et helhetlig ansvar og vi må jobbe spesielt med å løfte og prioritere lavtlønns- og likelønnsproblematikken. Det lønner seg å investere i kompetanse og teknologi. Ny teknologi, kompetanse og produktivitet, og vi må få til en god fordeling i produktivitetsveksten, er det er rettferdig fordeling? Vi må si i fra.

NNN leder Anne Berit Aker Hansen, årets verver Siv Rauset og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

– Jeg er veldig glad for å være hos dere her på Sørmarka, alle forbund forbereder seg nå til årets oppgjør og dette har betydning for hele samfunnet. Mye handler om forbundenes innsats og oppslutning om den norske modellen. LO har økende medlemstall og det er så hyggelig å høre at NNN har en økende medlemsmasse. Gratulerer med medlemsøkning i NNN, og en spesiell gratulasjon til «sjefsververen» Siv Rauset, sa LO-lederen.

Siv Rauset, klubbleder i Nordfjord Kjøtt har vervet 40 nye medlemmer på egen bedrift og ble «Årets verver 2019», og premie for innsatsen er kr 10.000,- til klubbarbeid på Nordfjord Kjøtt.

Jarle Wilhelmsen, tariffansvarlig holder innledning om det kommende oppgjøret.

Andre innleder på fellesmøtet var Jarle Wilhelmsen som er nestleder i forbundet og ansvarlig for tariff. Han innledet om temaer rundt innkomne forslag og hva som skal stå i NNNs tariffpolitiske uttalelse. Les tariffpolitisk uttalelse her.

– Jeg er veldig fornøyd med konferansen og alle bransjer har fått gått igjennom sine krav, det har vært gode diskusjoner og er de er nå klare til oppgjøret som starter rett etter påske, sa en fornøyd tariffansvarlig Jarle Wilhelmsen.

NNN landsstyre, avsluttende møte på tariffkonferansen

Tariffkonferansen ble avsluttet med landsstyremøte på torsdag, hvor landsstyret vedtok den tariffpolitiske uttalelsen. Landsstyret fattet vedtak om forbundsvist oppgjør, men vi må avvente
LO sitt representantskap som vil fatte vedtak om oppgjørsform den 18. februar.