Ønsker vi mer foredling av fisk i Norge – og det gjør de aller fleste – så må dette få større plass i fiskerireguleringer. Det kom fram på NNNs fiskerikonferanse i forrige uke. 

– Det går bra i fiskerinæringa. Utfordringen er bearbeidingen, sa Cecilie Myrseth (Ap), medlem av stortingets næringskomité. Sammen med om lag 45 NNN-tillitsvalgte fra hele landet innledet hun til debatt og innspill på forbundets fiskerikonferanse 16.-17 januar.
Første dag var viet framtidsutsiktene og rammeverket for norsk sjømatnæring. Andre dagen stilte spørsmålet om hvordan fagbevegelsen skulle sikre sin innflytelse i verdikjeden.

Kjente toner
Myrseth fortsatte:
– For Arbeiderpartiet er det viktig at vi sikrer jevn tilgang til råstoff hele året, og at vi sammen med dere utvikler en politikk på dette. For vi skal ha flere arbeidsplasser i fiskeindustrien, men det må være arbeidsplasser med skikkelige lønns- og arbeidsforhold, sa hun.
I denne salen var dette imidlertid kjente toner, nå vil de ikke bare ha ord, men også handling. Myrseth nikket og var enig. For hun deler bekymringen for at altfor mye fisk eksporteres ubearbeidet, men fortalte samtidig at hun ikke har løsningen. Det kan det virke som ikke så mange andre har heller. Mange av de problemstillingene hun tok opp ble nemlig også protokollert for om lag 40 år siden.

Geir Andreassen, admin. direktør FHF

Satser på ny teknologi
Konferansen ga også litt rom for refleksjoner rundt forskning. Geir Andreassen fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) var hentet inn til denne jobben. FHF ble etablert i 2001 som et statlig forvaltningsorgan styrt av næringen sjøl. For 20 år siden var det5 få fiskeribedrifter som hadde muligheter til å investere i forskning. Sånn er det fortsatt. Men næringen er flinke til å dele kunnskap og forskningsresultater. Sånn er det også fortsatt. Men siden teknologien både på båt og på land er gammel, åpnes det nå ifølge Andreassen for nye anlegg med moderne teknologi. Markedet for utstyrsleverandørene er blitt langt mer interessant enn det var, mente han.

Utenlandsk arbeidskraft dominerer
Til å snakke om råstofftilgang og produksjon i Norge stilte Nofimas Edgar Henriksen. Han fortalte at om lag halvparten av den fryste fisken går til behandling i Norge, og viste dessuten noen plansjer om arbeidskraftmarkedet i bransjen.
– Norsk fiskeindustri har god tilgang på arbeidskraft, men ikke norsk. Mer enn halvparten av de faste ansatte etter 2016 er utlendinger. Og i sesongen anslår vi at minst 2/3-deler er utlendinger som enten jobber deltid eller er innleid, sa han.

Vigdis Vestvik, organisasjonsarbeider i Hordaland

Samarbeid
Vigdis Vestvik, organisasjonsarbeider i Hordaland, ga uttrykk for at hun håpet på et bedre samarbeid mellom NNNs tillitsvalgte og Fellesforbundets tillitsvalgte i Hordaland.
Kine Asper, Fellesforbundets forbundssekretær på dette feltet, grep da ordet og meldte følgende:

– Vi oppfordrer alltid våre medlemmer til å samarbeide på tvers av forbundene.

Kine Asper, forbundssekretær Fellesforbundet

Tekst: Jan-Erik Østlie
Foto: Birkeland